Vaizdo filmukai mokinių medijų ir informaciniam raštingumui ugdyti

Įvairių medijos priemonių įtaka žmonėms ir visuomenei kartais yra akivaizdi, o kartais – mažiau pastebima. Kartais žmonės suvokia, kad jiems bandoma daryti įtaką, o kartais to nė nepastebi. Todėl šiandien svarbu turėti esminių naudojimosi medijos priemonėmis gebėjimų. Medijų ir informacinis raštingumas padeda medijų vartotojui naudotis įvairiomis medijomis bei jos žinutėmis, jas analizuoti, vertinti ir kurti. Įgudęs analizuoti medijų žinutes vartotojas geba interpretuoti ir vertinti įvairias informacijos formas: vaizdus, naujienas, filmus, fotografijas, internetą, socialines medijas ir pan.
Siekdami ugdyti mokinius kaip sąmoningus ir atsakingus medijų informacijos vartotojus svarbu atsižvelgti į žinutės tikslinę auditoriją, kokybę, autentiškumą, patikimumą ir potencialų poveikį arba pasekmes. Mokiniai turi žinoti, kur rasti aktualios informacijos, kaip medijos formuoja populiariąją kultūrą ir nuomonę bei daro įtaką asmeniniams pasirinkimams, kaip naršyti internete ir užtikrinti asmens privatumą kibernetiniame pasaulyje. Mokiniams labai svarbu išmokti analizuoti ir vertinti, kad galėtų suprasti medijų žinutes „iš vidaus“ ir tarsi pažvelgtų į jas „iš šalies“, susidarytų kritiškesnę nuomonę apie medijas ir joje randamas žinutes.
Šie vaizdo filmukai kaip tik ir skirti padėti pažvelgti į medijų kuriamas žinutes „iš vidaus“, kad lengviau būtų suprasti, kaip medijos gali mus klaidinti kurdamos netikros informacijos burbulus, kurie savo ruožtu padeda susidaryti klaidingą nuomonę apie egzistuojančią tikrovę. Kaip atpažinti klaidinančią informaciją ir kaip į ją reaguoti, sumažinti jos neigiamą poveikį padės sužinoti pateikta vaizdo medžiaga, kurią mokytojams rekomenduojame nagrinėti ir aptarti su I–IV gimnazijos ir 9–10 klasių mokiniais.

Kaip kovoti su troliais?

Kaip atpažinti suklastotą vaizdo įrašą

Kaip atpažinti suklastotą nuotrauką?

Kaip atpažinti botą?

Kaip atpažinti melagingą naujieną?

Kaip veikia socialinių tinklų algoritmai

Kaip patenkama į socialinių tinklų trendus?

Kokią įtaką mums daro socialiniai tinklai?