Ataskaitos

Saugesnio interneto projekto „Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt IV“ galutinė viešoji ataskaita, 2021-2022 metai. Lietuvių kalba

  Saugesnio interneto projekto „Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt III“ galutinė viešoji ataskaita, 2019-2020 metai. Lietuvių kalba

  Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt III, Final public report summary, 2019-2020. Anglų kalba

  Saugesnio interneto projekto „Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt II“ galutinė viešoji ataskaita, 2016-2018 metai. Lietuvių kalba

  Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt II, Final public report summary, 2016-2018. English summary

  Saugesnio interneto projekto „Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt“ galutinė viešoji ataskaita, 2015-2016 metai. Lietuvių kalba

  Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt, Final public report, 2015-2016. Anglų kalba

  „Saugesnio interneto projekto SIC LT II“, galutinė viešoji ataskaita, 2012-2014 metai. Lietuvių kalba

  Safer Internet Project SIC LT II, Final public report, 2012-2014. Anglų kalba

  „Saugesnio interneto projekto SIC LT II“, metinė viešoji ataskaita, 2012-2013 metai. Lietuvių kalba

  „Saugesnio interneto projekto SIC LT II“, metinė viešoji ataskaita, 2012-2013 metai. Anglų kalba

  „Saugesnis internetas LT SIC II“, Viešoji ataskaita, 2012 metai. Anglų kalba

  „Saugesnis internetas LT SIC“, Galutinė viešoji ataskaita, 2011-2012 metai. Anglų kalba

  „Saugesnis internetas LT SIC“, Metinė viešoji ataskaita, 2011 metai. Anglų kalba

  „Saugesnis internetas LT AN-HL“, Galutinė viešoji ataskaita, 2009-2010 metai. Anglų kalba

  „Saugesnis internetas LT AN-HL“, Metinė viešoji ataskaita, 2009 metai. Lietuvių kalba

  „Saugesnis internetas LT AN-HL“, Metinė viešoji ataskaita, 2009 metai. Anglų kalba

  „Saugesnis internetas LT“, Galutinė viešoji ataskaita, 2007-2009 metai. Lietuvių kalba

  „Saugesnis internetas LT“, Galutinė viešoji ataskaita, 2007-2009 metai. Anglų kalba