Apie programą

Saugesnio interneto centrą Lietuvoje, plačiau žinomą Draugiško interneto pavadinimu, koordinuoja Lietuvos Neformaliojo Švietimo Agentūra (LINEŠA) kartu su partneriais – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, asociacija „Langas į ateitį“ ir Viešąja įstaiga „Vaikų linija“. Programa yra dalinai finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų.
Programą įgyvendinant daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat bendradarbiaujančiose valstybėse sukurti nacionaliniai Saugesnio interneto centrai, kurie šiuo metu veikia 28 valstybėse ir kuriuos vienija INSAFE, INHOPE, European Schoolnet tinklai. Taip pat visi Europos Saugesnio interneto centrai bendradarbiauja Better Internet For Kids platformoje ir prisideda prie BIK strategijos įgyvendinimo (https://www.betterinternetforkids.eu/about)
Projektu siekiama padaryti internetą patikima aplinka, įtraukti vaikus ir jaunimą į saugesnės interneto erdvės kūrimą. Saugesnio interneto centro tikslas yra plėsti saugesnio interneto paslaugų sistemą Lietuvoje teikiant tris svarbiausias paslaugas visuomenei: 1) informavimo, 2) pagalbos linijos ir 3) karštosios linijos.

Projektą įgyvendina:

Informavimo centras – Lietuvos Neformaliojo Švietimo Agentūra
Informavimo / mokymo centras – asociacija „Langas į ateitį”
Pagalbos linija – viešoji įstaiga „Vaikų linija“
Karštoji linija – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

  • Saugesnio interneto informavimo centro funkcijų vykdymas – tai visuomenės švietimas saugaus interneto tema (vykdo LINEŠA, LĮA).
  • „Karštosios linijos“ paslauga (vykdo RRT) galite pasinaudoti Interneto svetainėje paspaudę nuorodą https://pranesk.draugiskasinternetas.lt – bet kada galite pranešti apie Jūsų pastebėtą neteisėtą ar žalingą informaciją internete, kuri bus patikrinama ir perduodama atsakingoms institucijoms.
  • „Pagalbos linijos“ veiklą vykdo ir pagalbą saugesnio interneto klausimais teikia „Vaikų linija“. Skambinant daugelyje Europos šalių veikiančiu vienodu nemokamu pagalbos vaikams telefono numeriu <116 111> yra teikiama pagalba vaikams, internete susidūrusiems su tokiais pavojais kaip viliojimas, patyčios, priekabiavimas, žalingas turinys, ar kita nemalonia ar bauginančia patirtimi naudojantis interneto technologijomis.

Bendras paprogramės ir projekto tikslas – plėtoti paslaugas, kurios leistų padaryti internetą patikima aplinka veiksminga įgalinti ir apsaugoti vaikus internete.

Saugesnio interneto centro tikslas –  plėsti nacionalinę saugesnio interneto paslaugų sistemą teikiant tris svarbiausias paslaugas visuomenei: 1) informavimo, 2) pagalbos linijos ir 3) karštosios linijos.

Saugesnio interneto projekto istorija

2005 m. Lietuvoje programą pradėjo įgyvendinti bendrovė „Bitė Lietuva“, Švietimo ir mokslo ministerija ir Socialinių ir psichologinių paslaugų centras, laimėję EK skelbtą konkursą.

Nuo 2007 m. balandžio mėn. programa buvo įgyvendinama Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Nuo 2009 m. balandžio mėn. šią programą įgyvendino Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kartu su Švietimo informacinių technologijų centru (ITC).

Nuo 2012 m. iki 2019 m. projektą vykdė Informacinių technologijų centras, bendradarbiaudamas su RRT ir dviem naujais partneriais – asociacija „Langas į ateitį“ (LĮA) ir viešąja įstaiga „Vaikų linija“ (VL).

Nuo 2019 m. iki dabar projektą koordinuoja ir vykdo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kartu su partneriais – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, asociacija „Langas į ateitį“  ir viešąja įstaiga „Vaikų linija“.

Saugesnio interneto programos įgyvendinti projektai

2009–2010 m. Lietuvoje, įgyvendinant Saugesnio interneto programą, buvo vykdomas projektas „Saugesnis Internetas LT AN-HL“ („Safer Internet LT AN-HL“).

2011–2012 m. Lietuvoje įgyvendintas projektas „Saugesnis Internetas LT SIC“ („Safer Internet LT SIC“). Projekto tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į žalingą informaciją ir elgesį internete; skatinti saugesnį, ypač vaikų, naudojimąsi internetu ir naujomis jo technologijomis; suteikti visuomenei galimybę anonimiškai pranešti apie neteisėtą ar žalingą interneto turinį bei teikti pagalbą vaikams, susidūrusiems su kibernetinėmis patyčiomis (ang. cyberbullying), seksualiniu viliojimu (angl. grooming), žalingu turiniu ir kita nemalonia ar bauginančia patirtimi naudojantis interneto technologijomis.

2012–2014 m. Lietuvoje vykdytas projektas „SIC LT II“ („Safer Internet Centre LT II“) praplėtė Saugesnio interneto programos veiklą Lietuvoje. Šiuo etapu Saugesnio interneto centro veiklas vykdė 4 partneriai.

2015–2016 m. Lietuvoje vykdytas projektas „Saugesnio interneto centras Lietuvoje: draugiskasinternetas.lt“ („Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt“) Šiame projekte Saugesnio interneto centro veiklas vykdė tie patys 4 partneriai.

2016–2018 m. vykdytas projektas „Saugesnio interneto centras Lietuvoje: draugiskasinternetas.lt II“ („Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt II“). Šis etapas buvo vykdytas su tais pačiais partneriais.

2019–2020 m. Lietuvoje vykdytas projektas „Saugesnio interneto centras Lietuvoje: draugiskasinternetas.lt III“ („Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt III“). Reorganizavus Informacinių technologijų centrą (ITC) projekto koordinavimą perėmė Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), kuri toliau tęsė darbą su tais pačiais partneriais.

Plėtojant Geresnio interneto  vaikams strategiją, gerinant Saugesnio interneto paslaugų infrastruktūrą Europoje ir Saugesnio interneto nacionalinių centrų sąveiką Europos lygiu, nuo 2016 metų plėtojamas tarptautinis Better Internet for Kids portalas.