Siekiant padidinti paauglių saugumą internete svarbus pakankamas tėvų domėjimasis jų veikla internete ir taikomos priemonės

2020 metų atliktas kiekybinis internetu besinaudojančių tėvų ir paauglių nuomonės tyrimas[1] padeda atsakyti į klausimus, kaip dažnai tėvai ir kiti suaugusieji domisi, ką internete veikia jų vaikai, kokias priemones tėvai taiko siekdami užtikrinti vaikų saugumą internete?

1 pav. Domėjimasis savo vaiko veiksmais internete (proc.; N=813) Ar domitės, ką Jūsų vaikas veikia internete?

Nors dauguma tėvų nurodė besidomintys, ką jų vaikai  veikia internete, tačiau daugumos paauglių nuomone, suaugusieji tai daro retai, o penktadalis (20 proc.) teigia, kad suaugusieji nesidomi jų veikla internete. 75 proc. apklaustų tėvų nurodė besidomintys, ką jų vaikas veikia internete, 22 proc. – kartais domisi, 3 proc. pripažino nesidomintys jų vaikų veikla internete (1 pav.). Savo vaikų veikla internete dažniau domisi moterys ir iki 40 m. amžiaus respondentai. Paaugliai tėvų ir kitų suaugusiųjų domėjimąsi jų veikla internete įvertino daug prasčiau negu patys tėvai. Nors aštuoni iš dešimties (80 proc.) apklaustų paauglių nurodė, kad suaugusieji (tėvai, mokytojai ir kt.) domisi jų veikla internete,  dauguma jų (60 proc.)  teigė, kad suaugusieji tai daro kartais, 20 proc. – dažnai.  Penktadalio (20 proc.) paauglių teigimu, suaugusieji nesidomi jų veikla internete.
Tėvai siekdami užtikrinti vaiko saugų naršymą internete dažniausiai naudoja šias priemones: kartais žvilgteli, kur vaikas naršo (68 proc.), užsiima vaiko auklėjimu, t.y. savo iniciatyva bendrauja su vaiku apie neteisėtą ir žalingą turinį internete (55 proc.), riboja vaiko naudojimąsi internetu (49 proc.). Rečiau tėvų taikomos priemonės – nustato saugaus naudojimosi internete taisykles (23 proc.), naudoja filtravimo priemones, nepageidaujamoms internetinėms svetainėms blokuoti (18 proc.), sėdi šalia, kuomet vaikas naršo internete (8 proc.). 5 proc. tėvų nurodė nesiimantys jokių priemonių, kad užtikrintų vaiko saugų naršymą internete. Iki 40 m. amžiaus tėvai dažniau linkę riboti vaiko naudojimąsi internetu bei tikrinti, kokiose svetainėse lankosi vaikas.
Siekdami užtikrinti, kad vaikai saugiai naršytų internete, priemones taiko tie tėvai, kurie įžvelgia galimas grėsmes vaikams internete: susidūrimas su neteisėta ir žalinga informacija, priekabiavimas ir patyčios, seksualinio pobūdžio pokalbiai, privatumo praradimas, sunkiai kontroliuojamas naudojimosi laikas.

2 pav. Grėsmės, su kuriomis yra tekę asmeniškai susidurti, priklausomai nuo to, ar suaugusieji domisi vaiko veikla internete (proc.) Su kokiomis grėsmėmis jums asmeniškai yra tekę susidurti?

Taip pat duomenų analizė rodo, kad suaugusieji dažniau domisi tų paauglių veikla internete, kurie yra susidūrę su įvairiomis grėsmėmis internete (2 pav.). 32 proc. paauglių, kurių veikla internete domisi suaugusieji, yra susidūrę su neteisėta ir žalinga informacija (daug mažiau, t. y. 17 proc. paauglių, kurių veikla internete suaugusieji nesidomi, yra susidūrę su neteisėta ir žalinga informacija). Penktadalis paauglių (20 proc.), kurių veikla internete domisi suaugusieji, yra patyrę priekabiavimų ar patyčių (17 proc. paauglių, susidūrusių su šia grėsme, veikla internete suaugusieji nesidomi). Suaugusieji dažniau nesidomi tų paauglių, kuriems neteko susidurti su jokiomis grėsmėmis, veikla internete.
Nors daugumos tėvų teigimu, jie domisi savo vaiko veikla internete, priešingai, daugumos paauglių nuomone, tėvai jų veikla internete domisi retai. Taip pat 68 proc. tėvų siekdami užtikrinti, kad vaikas saugiai naršytų internete, teigė kartais žvilgteli, kur vaikas naršo internete. Šiek tiek daugiau nei pusė tėvų teigė užsiimantys vaiko internetiniu auklėjimu, savo iniciatyva bendrauja su vaiku apie neteisėtą ir žalingą turinį internete. Be to, siekdami užtikrinti, kad vaikai saugiai naršytų internete, priemones taiko tie tėvai, kurie įžvelgia galimas grėsmes internete. O tų paauglių, kurie patys susidūrė su grėsmėmis internete, veikla dažniau domisi suaugusieji. Taigi siekiant, kad tėvai dažniau domėtųsi vaikų veikla internete, prevenciškai aptartų su jais galimas grėsmes internete ir taikytų kitas saugaus naudojimosi internetu priemones, svarbu, kad kuo daugiau tėvų būtų susipažinę su galimomis grėsmėmis internete, rekomendacijomis, kaip apie jas kalbėtis su vaikais.

[1] Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu 2020 metais atliktas Kiekybinis internetu besinaudojančių tėvų ir paauglių nuomonės tyrimas. Tyrimo tikslas išsiaiškinti tėvų nuomonę dėl internete jų vaikui kylančių grėsmių bei saugų vaikų elgesį internete, taip pat išsiaiškinti  paauglių nuomonę dėl internete kylančių grėsmių bei saugų elgesį internete. Tyrimo tikslinės grupės 5–18 m. vaikus auginantys tėvai, interneto vartotojai ir 14–18 m. paaugliai, interneto vartotojai. Tyrimo metu apklausta 813 tėvų ir 807 paaugliai.

Informacijos apie kylančias grėsmes internete ir kaip jas spręsti rasite šiose internetinėse svetainėse:
https://e-etika.lt – informacija ir patarimai tėvams, kaip valdyti skaitmeninio pasaulio iššūkius.
https://www.auguinternete.lt – informacija  tėvams, mokytojams ir tiems, kurie „auga“ internete.
https://www.bepatyciu.lt – „Vaikų linijos“ inicijuota kampanija, kurios pagrindinis tikslas – smurto ir patyčių prevencija. Skyrelis apie elektronines patyčias https://www.bepatyciu.lt/tevams/apie-elektronines-patycias
https://www.svarusinternetas.lt – interneto „karštoji linija“, kurioje galima pranešti apie internete aptiktą netinkamą ar kitą žmogų žeidžiantį turinį.

Ginta Orintienė, tinklapio Draugiškas internetas koordinatorė bei sklaidos ir viešinimo veiklų koordinatorė