Kviečiame nepilnamečių ugdymo įstaigas ir viešąsias bibliotekas dalyvauti apklausoje „Dėl privalomųjų neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios viešosios informacijos filtravimo priemonių naudojimo“

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) skatindama saugiau naudotis internetu bei siekdama, kad kova su neteisėtu ir neigiamą poveikį nepilnamečiams darančiu interneto turiniu būtų kuo efektyvesnė ir padėtų apsaugoti  nepilnamečius, primena apie LR teisės aktais nustatytą prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) paslaugas teikiančių asmenų prievolę užtikrinti Tarnybos aprobuotų interneto turinio, darančio neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo priemonių (toliau – privalomosios filtravimo priemonės) įdiegimą ir veikimą. Daugiau informacijos apie privalomąsias filtravimo priemones galite rasti Tarnybos interneto svetainėje adresu: https://www.rrt.lt/saugesnis-internetas/turinio-filtravimo-priemones/.

Tarnyba kviečia Jus dalyvauti kasmet atliekamoje apklausoje apie privalomųjų filtravimo priemonių naudojimą. Vienas iš svarbiausių apklausos tikslų – įvertinus gautus rezultatus, priimti atitinkamus sprendimus dėl privalomųjų filtravimo priemonių naudojimo efektyvumo didinimo, todėl Jūsų dalyvavimas yra ypač svarbus.

Klausimyną rasite adresu: https://forms.gle/QoHJwJwHPm4enVFZ6. Nuoroda bus aktyvi iki 2021 m. balandžio 2 d.