Skelbiama 2018 metų Tarptautinės Saugesnio interneto dienos tema

Saugesnio interneto dieną (SID) kiekvieną vasarį organizuoja jungtinis tinklas „Insafe/INHOPE“, remiamas Europos Komisijos*, siekdamas visus, ypač vaikus ir jaunimą, skatinti saugiai ir atsakingai naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Saugesnio interneto dieną milijonai žmonių susivienija, kad įkvėptų teigiamus pokyčius, padidintų informuotumą apie internetinės saugos problemas ir dalyvautų visame pasaulyje organizuojamuose renginiuose ir veiklose.

2018 m. Tarptautinė Saugesnio interneto diena bus minima vasario 6 d. Saugesnio interneto dienos tikslas – kurti ne tik saugesnį, bet ir geresnį internetą, kuriame kiekvienas žmogus turi teisę atsakingai, pagarbiai, kritiškai ir kūrybingai naudoti technologijas. Skatinti vaikus ir jaunimą, jų tėvus ir globėjus, mokytojus, pedagogus ir socialinius darbuotojus, pramonės atstovus, sprendimus priimančius asmenis ir politikus įnešti savo indėlį kuriant geresnį internetą.

Pažymint teigiamą interneto galią, 2018 metų Saugesnio interneto dienos tema „Junkis, kurk, ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“ skatina kiekvieną jungtis prie pasaulinio judėjimo ir dalyvauti jame, siekiant kuo geriau išnaudoti interneto potencialą vienyti žmones.

2018 metų Saugesnio interneto diena visus skatina prisidėti ir įnešti savo indėlį. Tai galima padaryti įvairiais būdais:

  • Vaikai ir jaunuoliai geresnį internetą gali kurti būdami malonūs ir pagarbūs vieni kitiems, saugodami savo (ir kitų) reputaciją internete, ieškodami internete teigiamų galimybių kurti, dalyvauti ir dalintis.
  • Tėvai ir globėjai atlieka lemiamą vaidmenį, suteikdami vaikams galimybę ir remdami atsakingą, pagarbų, kritišką ir kūrybingą technologijų naudojimą, siekdami to per atvirą dialogą su savo vaikais, mokydami juos saugiai ir atsakingai naudoti technologijas, arba būdami jiems sektinu pavyzdžiu.
  • Mokytojai, pedagogai ir socialiniai darbuotojai gali padėti kurti geresnį internetą suteikdami savo mokiniams ir studentams skaitmeninio raštingumo įgūdžių bei ugdydami jų kritinį mąstymą, kuris leis jiems geriau orientuotis internetiniame pasaulyje. Jie gali suteikti jiems galimybę kurti savo turinį, priimti teigiamus sprendimus internete ir rodyti savo mokiniams asmeninį teigiamo elgesio internete pavyzdį.
  • Pramonės atstovai prie geresnio interneto gali prisidėti kurdami ir skatindami teigiamą turinį ir saugesnes paslaugas, suteikdami vartotojams galimybę reaguoti į bet kokias problemas, pateikdami aiškias saugos rekomendacijas, keletą lengvai naudojamų saugos priemonių ir greitą prieigą prie paramos įvykus nelaimei.
  • Sprendimus priimantys asmenys ir politikai turi sukurti kultūrinę aplinką, kurioje visa, kas pirmiau paminėta, galėtų veikti ir klestėti. Pavyzdžiui, užtikrinti, kad į ugdymo programas būtų įtrauktos saugesnio interneto pamokos, užtikrinti, kad tėvams ir globėjams būtų prieinama tinkama informacija ir parama, ir kad pramonė būtų suinteresuota pati reguliuoti savo turinį ir paslaugas. Jie taip pat turi vadovauti valdymui ir teisės aktų kūrimui, siekdami užtikrinti vaikų bei jaunuolių saugumą ir gerovę pasitelkus efektyvią vaikų apsaugos interneto pasaulyje strategiją.
  • VISI esame atsakingi už teigiamus pokyčius internete!. Mes visi galime skatinti teigiamus dalykus, būdami malonūs ir pagarbūs vieni kitiems bei ieškodami teigiamų galimybių kurti ir bendrauti. Mes visi galime pasipriešinti negatyviems dalykams, pranešdami apie netinkamą arba neteisėtą turinį internete.

Kviečiame visus  jungtis prie mūsų ir kartu kurti geresnį internetą! Junkimės ir savo veiklomis įrodykime, kad saugumui internete esame neabejingi.

*Saugesnio interneto diena nebūtų įmanoma be Europos Komisijos paramos. Šiuo metu finansavimas teikiamas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės programą (CEF). Daugiau apie Europos Komisijos „Europos vaikų gerovės internete strategiją“ sužinokite Europos Komisijos svetainėje.

Saugesnio interneto dienos 2018 logotipą galima atsisiųsti png formatu.