„Skaitmeniniai aukso ieškotojai“

Leidinyje pateikiama pagrindinė informacija apie didžiuosius duomenis (angl. Big Data) ir su jais susijusios užduotys. Ypač išsamiai jame nagrinėjamas informacijos apie interneto vartotojus rinkimas ir numatytoji surinktos informacijos naudojimo paskirtis.

Leidinį galima naudoti mokant jaunuolius (13-mečius ir vyresnius) medijų ir informacinio raštingumo, pavyzdžiui, mokyklose, bibliotekose, jaunimo darbo ir laisvalaikio tikslais. Jį sudaro keturi skyriai, kuriuose didieji duomenys nagrinėjami interneto vartotojų požiūriu. Kiekvieno skyriaus pabaigoje mokiniams pateikiamos užduotys. Užduotis galima naudoti nekeičiant arba pritaikyti savo grupei.

Leidinį atsisiųsti galite čia.