Saugesnio interneto ambasadorių konferencija pakvies švietimo bendruomenę susitelkti

Šių metų kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Seime rengiama baigiamoji Saugesnio interneto ambasadorių mokymų konferencija, kurioje švietimo bendruomenės atstovai pasidalins gerąja patirtimi Europoje ir Lietuvoje. Pirmieji Lietuvoje Saugesnio interneto ambasadoriai pasidalins geriausia įvykusių mokymų praktika. Iki šios šventės Švietimo informacinių technologijų centras vykdydamas kartu su partneriais – LR Ryšių reguliavimo tarnyba, asociacija „Langas į ateitį“ ir VŠĮ „Vaikų linija“ – Saugesnio interneto projektą ėjo mažiausiai tris metus.

Šiandien internetas suteikia galimybę bendrauti, rasti, perduoti ir kaupti informaciją, tačiau internetas gali tapti tikra pavojų stichija, kuriai valdyti reikia žinių bei įrankių, naujųjų XXI amžiaus įgūdžių mokiniams ir mokytojams. Jaunimas supranta, kad virtualioje erdvėje žmogus gali susidurti su įvairiomis situacijomis, kurioms reikia pasirengti, todėl mokyklose reikia žmonių, kurie padės jaunuoliams eiti tiesos linkme.

Švietimo informacinių technologijų centras, siekdamas plėsti saugesnio ir geresnio interneto informavimo paslaugą Lietuvoje atrinko tris lektorius, kurie suprasdami Saugesnio interneto ambasadorių (SIA) poreikį mokyklose parengė pilotinių mokymų programą „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“. 2016 metų birželio mėn. bandomųjų mokymų metu buvo apmokyti netoli 100 mokytojų, ir programa buvo ne tik išbandyta, bet ir patobulinta mokymų eigoje. Mokymai vyko Kaišiadorių A. Brazausko, Panevėžio J. Miltinio gimnazijose ir Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje. Žr. nuotraukų galeriją:  https://sway.com/opn6KXZGyn2dQ2Tz?ref=Link.

Antrajame etape 2017 m. rugpjūčio mėnesį Kaune trijų dienų mokymuose buvo pradėta rengti 30 Saugesnio interneto ambasadorių lektorius, kurie tapo atsakingi savo ruožtu parengti grupes mokytojų entuziastų, norinčių ir pasiryžusių dirbti saugesnio interneto ambasadoriais. Tai atliepė mokymų tikslą – parengti SIA lektorius, pedagogus, kurie ne tik moka spręsti minėtus klausimus ir problemas, bet ir apmokys kitus pedagogus, pasidalindami geriausia Europos patirtimi skleidžiant geresnio ir saugesnio interneto naudojimo patyrimą Lietuvoje.

2017 m. spalio – 2018 m. vasarį buvo surengti mokymai 21 Lietuvos mokykloje ir apmokyti per 400 busimų Saugesnio interneto ambasadorių (toliau – SIA) pagal akredituotą 40 val. programą „Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams“. Pedagogai, ieškantys būdų, kaip suburti bendruomenę užtikrinant saugią elektroninę erdvę mokiniams, apsaugoti jaunimą nuo interneto pavojų mokymosi ir laisvalaikio metu, padėti jiems kurti savo geresnį internetą, buvo supažindinti su Saugesnio interneto ambasadorių veikla, turėjo galimybę išbandyti įvairias darbo formas.

Minėta programa buvo pristatyta 2016 ir 2017 metais parodoje Mokykla. Vilties teikia tiek mokytojų, tiek mokinių ir kitų švietimo bendruomenės narių susidomėjimas ne tik pačia programa, bet ir galimybėmis dalyvauti veiklose bei rengti jas savo mokyklose.

Tikimasi, kad parengti Saugesnio interneto ambasadorių lektoriai savo švietėjiška veikla gerins Lietuvos mokyklų bendruomenių pajėgumą rūpintis naujosios kartos saugumu. Lektorių apmokyti mokyklose ambasadoriai kompetentingai gelbės savo bendruomenėms (mokytojams, mokyklų vadovams, tėvams) nukreipti jaunimą konstruktyvaus ir kūrybiško interneto naudojimo link ir mažinti riziką susidurti su pavojais, saugiai mokytis ir kurti besikeičiančiomis šiuolaikinių medijų sąlygomis.

2018 metų kovo 14 d. kviečiame visus SIA ir jų veikla mokyklose suinteresuotus asmenis į nacionalinę Saugesnio interneto ambasadorių mokymų baigiamąją konferenciją susipažinti su medijų ir informacinio raštingumo, Saugesnio interneto centro aktualiomis tendencijomis, įvykusių mokymų geriausia praktika ir geresnio interneto kūrimo patyrimu Europoje ir Lietuvoje. SIA lektoriai pristatys geriausius darbus, vyks jų apdovanojimai, bus pristatytos SIA veiklos mokyklų bendruomenėse galimybės ir perspektyvos.

Konferencija vyks LR Seimo III rūmų Konferencijų salė, (Gedimino pr. 53, Vilnius).

Kviečiame registruotis iki kovo 12 dienos 10 val. adresu: https://goo.gl/forms/9NgqkuNOCXSA36z72 .

Dalyvių skaičius iki 350. Renginys nemokamas. Komandiruotės išlaidas apmoka dalyvį siunčianti organizacija. Renginio dalyviams bus išduodami pažymėjimai.

Konferencija bus transliuojama tiesiogiai:

Transliacijos metu savo klausimus, atsiliepimus, nuomones galite rašyti: https://padlet.com/asta_buineviciute/konferencija_03_14.

Raštas kvietimas mokykloms (atsisiųsti) ir renginio preliminari programa (atsisiųsti) pridedami.