Šių metų rugpjūčio 23 d. saugesnio interneto jaunimo forumas (SIJF) pasitiko 2018 / 2019 mokslo metus susirinkę prie Margio ežero ir aptarė geriausia jaunimo forumo veiklos patirtį per pastaruosius 3 metus. Susitikimui pasirinktas fokus grupės formatas. Jo metu vykusi neformali veikla ir interaktyvi diskusija padėjo ne tik pamatyti visų jaunuolių nuomonių įvairovę, o ir suprasti bendrą ateities viziją. Fokus grupėje dalyvavo 25 mokiniai ir būsimieji studentai nuo 14 iki 18 metų iš 5 Vilniaus mokyklų, Lietuvos kurčių ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bei Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto.

FOKUS GRUPĖS DALYVIŲ AMŽIUS

Susitikimo metu dalyviai ne tik išklausė organizatorių pranešimų, bet ir aktyviai dirbo grupėse: apžvelgė metų veiklas, aptarė rezultatus, dalyvavo jaunuolių-kūrėjų interaktyvioje apklausoje. Šios apklausos tema – SIJF pažanga geresnio interneto kūrimo veiklose.

Nauji saviraiškos įgūdžiai. Geresnio interneto tema su jaunuoliais buvo pradėta kalbėti 2015 metais. Jau tada buvo suformuluota svarbiausia Saugesnio interneto jaunimo forumo veiklos kryptis – jaunųjų blogerių ugdymas. Jaunuoliams svarbu išmokti ne tik saugiai ir tinkamai elgtis internete, o ir atsakingai kurti bei skelbti jų sukurtą turinį bendraujant socialiniuose tinkluose, kuriant blogus, naudojant kitas interneto žiniasklaidos priemones. Ugdydamiesi saviraiškos įgūdžius mokiniai turi suprasti koks elgesys, kokie internetinio turinio kūrimo būdai ir priemonės yra tinkamesni norint tapti geresnio interneto kūrėju.

SAVIRAIŠKOS LAIPTELIAI NAUDOJANT IR KURIANT GERESNĮ INTERNETĄ

Per pastaruosius 3 metus jaunuoliai mokėsi saugiai naudoti socialinius tinklus ir dalytis bei skelbti juose nuotraukas, filmus, kitą turinį, įvairių programėlių ir aplikacijų saviraiškai, turinio kūrimui. Išmokę būti pažengusiais naudotojais, svarbu žengti į priekį ir tapti interneto turinio kūrėju ir šio gero, pozityvaus turinio skleidėju interneto bendruomenėje.

Tobulėti padeda ekspertai ir draugystė. Per minėtą 3 metų laikotarpį į SIJF susitikimus buvo kviečiami įvairių sričių lektoriai – blogeriai, kibernetinės saugos, socialinių tinklų ekspertai, psichologai, vaizdo kūrimo ir socialinės reklamos bei įvairiausių socialinių technologijų žinovai, programinės ir techninės įrangos specialistai. SIJF dalyvių interaktyvi apklausa parodė, kad ekspertai ypač padėjo jiems kūrėjų veikloje ir paskatino kurti įvairius filmus, blogus bei reportažus. O atsakydami į klausimą apie SIJF susitikimų scenarijaus tobulinimą, jaunuoliai siūlė ir ateityje kviesti ekspertus bei keisti susitikimų aplinką.

Kitas po ekspertų ir konsultantų pagalbos svarbus ir motyvuojantis kurti veiksnys yra jaunimo forumo narių bendravimas ir tarpusavio pagalba. Draugiškas bendradarbiavimas labai padėjo rengiant reportažus, rašant tinklaraščius ir kuriant filmus. 

Gerėja kuriamų filmų kokybė. Interaktyvios apklausos dalyviai SIJF nariai palygino savo pirmuosius reportažus ir per pastaruosius metus kurtus vaizdo filmus. Visi pažymėjo sukurtų išteklių pažangą ir komentavo, kad atsirado daugiau drąsos filmuojant, profesionalumas montuojant bei redaguojant, filmai atrodo rimtesni, įdomesnį ir informatyvesnį.

Pasirinkimas ateičiai – šviesti vaikus ir jaunimą naujais mokslo metais. Diskutuojant apie ateities veiklas, jaunuoliai išreiškė norą vykdyti mokinių ir suaugusiųjų edukaciją, daugiau diskutuoti įvairių sklaidos renginių metu. Jiems patiktų kurti linksmus filmus, šviesti apie geresnį internetą su humoru.

Į klausimą „Apie kokias technologijas ir jų naudojimą būtų naudinga šviesti jaunimą?“, dauguma dalyvių minėjo socialinius tinklus, taip pat kitas interneto svetainės bei mobiliąsias aplikacijas.

Diskusiją apibendrinome kurdami Saugesnio interneto jaunimo forumo grotažymes (#). Į klausimą kvietimą – kokias asociacijas kelia SIJF jo nariams, jaunuoliai susiejo savo veiklą su su ateitimi.

Susitikimo metu, jaunimas ne tik diskutavo apie praeities ir ateities veiklas numatydami darbus naujiems mokslo metams. SIJF prisidėjo prie „Langas į ateitį“ rengiamų atmintinių apie socialinius tinklus kuriant E-skrajutes.

O aktyvios veiklos lauke padėjo geriau susidraugauti ir suprasti vieni kitus.

Reportažą apie 2018-08-23 dienos susitikimą žiūrėkite YouTube „Jaunimo forumas“ kanale: https://youtu.be/nn5vkM83sDk

Prisijunkite prie Saugesnio interneto projekto jaunimo forumo kūrybinės komandos Lietuvoje @sijfLT puslapyje ir stebėkite Saugesnio ir geresnio interneto naujienas Europos BIK (Better internet for kids) portale www.betterinternetforkids.eu ir Draugiško interneto svetainėje Lietuvoje www.draugiskasinternetas.lt.