Šios dienos tikslas – informuoti visuomenę apie pagrindines demokratines vertybes ir demokratijos būklę pasaulyje, skatinti dialogą ir toleranciją.

„The Economist“ žurnalo kasmet sudaromas demokratijos indeksas rodo, kad 2019 m. 22 pasaulio valstybės buvo visiškai demokratiškos, 54 – demokratijos su trūkumais, 37 hibridiniai režimai ir 54 autoritariniai. Lietuva trečius metus iš eilės atsiduria 37 vietoje. Tai kol kas aukščiausia vieta šiame reitinge – 2008 ir 2012 m. mūsų valstybė buvo 42. Plačiau skaitykite Kur ritasi pasaulis: vis labiau jaučiamas  demokratijos trūkumas.

Lietuvoje ne vienerius metus atliekami tarptautiniai ir nacionaliniai pilietiškumo tyrimai, verta priminti porą jų. Tai nacionalinis Pilietinės galios indekso tyrimas.  2020 m. apskaičiuotas Lietuvos visuomenės 2019 m. Pilietinės galios indeksas (PGI) paaugo iki 39,7 balo iš 100 galimų ir tai yra aukščiausia pasiekta reikšmė nuo 2007 m., kai šis indeksas buvo pradėtas skaičiuoti.

Atskirai apskaičiuotas Lietuvos mokytojų Pilietinės galios 2019 m. indeksas rodo, kad vidutinė Lietuvos mokytojų PGI reikšmė 2019 m. – 53,7 balai iš 100 galimų. Lietuvos mokytojų pilietinė galia 2019 m. yra ženkliai aukštesnė nei visos visuomenės (39,7). Plačiau apie tyrimo rezultatus skaitykite Pilietinės galios indeksas 2019 m.

Antrasis tyrimas, kurį verta paminėti yra nuo 1999 m. vykdomas Tarptautinis pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas ICCS (toliau – ICCS). „Sparčiai besikeičiančiame šiuolaikiniame pasaulyje pilietiškumas ir pilietinė savivoka tampa vis svarbesnė. Daugelyje šalių kyla susirūpinimas pilietinės visuomenės kūrimu, demokratinių ir pilietinių vertybių įtvirtinimu, todėl vis dažniau atsigręžiama į pilietinį ugdymą, kuris priklauso nuo bendrų šeimos, bendruomenės ir mokyklos pastangų“.

Siekiant gerinti jaunuolių pilietines žinias ir nusiteikimą ateityje dalyvauti pilietinėje veikloje, tyrimo ataskaitoje rekomenduojama mokiniams sudaryti galimybių aktyviai dalyvauti pilietinėje ir visuomeninėje veikloje, mokyklose įsteigti pagrindines demokratines valdymo struktūras, taip pat skatinti mokinius įsitraukti į socialines mokyklos iniciatyvas. Plačiau apie tyrimo rezultatus ir rekomendacijas skaitykite Tarptautinis pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas (ICCS 2016).

Mokytojai, siekiantys bendrojo ugdymo mokyklose, ugdyti sąmoningą, aktyvų, įsipareigojusį Lietuvos demokratinės valstybės ir visuomenės pilietį gali pilietinės veiklos idėjų rasti šiose metodinėse rekomendacijose:

Idėjos ugdymui: kaip atskleisti nacionalinio saugumo ir krašto gynybos temas,

Idėjos ugdymui: kaip atskleisti medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo temas,

Pagrindinio ugdymo mokinių pilietiškumo ugdymo pasiekimai, jų vertinimo kriterijai, įgyvendinimo būdai ir priemonės,

Pamokos Valstybės pažinimo centre. Mokomoji medžiaga,

Projekto „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ medžiaga.

 

Ginta Orintienė,

tinklapio Draugiškas internetas koordinatorė bei sklaidos ir viešinimo veiklų koordinatorė