„Skaitmeninės etikos centras“ (SEC) drauge su „Paramos vaikams centro“ (PVC) psichologais parengė Praktines išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo gaires. Mokykloms ir šeimoms, skirtas padėti mokyklų bendruomenėms įsidiegti interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo kultūrą. Šios gairės gali tapti mokyklos tvarkų ar etikos kodekso dalimi.

Mums jau įprasta, kad didelė dalis vaikų ir jaunimo gyvenimo šiandien vyksta internete. Karantino metu nuotolinis mokymasis, šalia išmaniuosiuose įrenginiuose leidžiamo laiko pramoginiam ir laisvalaikio turiniui, prailgino išmaniųjų įrenginių naudojimo laiką ugdymo(si) tikslais. Taigi vaikų ir mokinių praleidžiamas laikas su išmaniaisiais įrenginiais dar labiau išaugo. Dalis mokyklų ir dabar derina mokyklinį mokymą(si) su nuotoliniu ir tai jau tampa mūsų kasdienybės dalimi.

Šiomis aplinkybėmis mokyklai keliamas dar didesnis iššūkis užtikrinti vaikų ir jaunimo saugumą, formuojant atsakingą ir etišką skaitmeninio gyvenimo kultūrą ir gebėjimą susikurti išmaniųjų technologijų naudojimo gerovę, asmeniniais ar ugdymosi tikslais. Siekiant mokykloje susitarti, kaip ugdyti mokinių saugų naudojimąsi išmaniosiomis technologijomis ir internetu, skaitmeninę higieną į įgyvendinimo procesą turi būti įtraukiama visa mokyklos bendruomenė – administracija, mokytojai, mokiniai, tėvai ir globėjai.

Ne mažiau šis klausimas yra aktualus ir tėvams, nes jiems kyla klausimai: kiek ir kada jų vaikai gali naudotis išmaniosiomis technologijomis, ar reikia domėtis vaiko virtualiu gyvenimu, kokios turi būti naudojimosi išmaniosiomis technologijomis namuose taisyklės, kaip dėl jų susitarti ir padėti vaikui jų laikytis.

Praktinėse išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo gairėse. Mokykloms ir šeimoms pateikta apibendrinta, trumpa, struktūruota informacija apie tai:

  • kaip mokykloje formuoti ir diegti išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo politiką;
  • kokias pateikti rekomendacijas tėvams ir globėjams dėl interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo namuose;
  • kaip naudoti išmaniuosius įrenginius nuotolinio ar mišraus mokymosi sąlygomis.

Praktinės išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo gairės. Mokykloms ir šeimoms