Kaip veikia socialiniai tinklai ir kokią įtaką jie mums daro?

Siekiant ugdyti sąmoningus ir atsakingus medijų informacijos vartotojus, svarbu, kad mokiniai suprastų, kaip svarbu atsižvelgti į žinutės tikslinę auditoriją, kokybę, autentiškumą, patikimumą ir potencialų poveikį arba pasekmes. Jie turi žinoti, kur rasti aktualios informacijos, kaip medijos formuoja populiariąją kultūrą ir nuomonę, daro įtaką asmens pasirinkimams, formuoja visuomenės nuomonę, kaip naršyti internete ir užtikrinti asmens privatumą kibernetiniame pasaulyje. Mokiniams labai svarbu išmokti analizuoti ir vertinti, kad jie galėtų suprasti medijų žinutes „iš vidaus“ ir tarsi pažvelgtų į jas „iš šalies“, susidarytų labiau kritišką nuomonę apie medijas ir joje randamas žinutes.

Ši metodinė medžiaga kaip tik ir skirta padėti pažvelgti į medijų kuriamas žinutes „iš vidaus“, kad būtų lengviau suprasti, kaip medijos gali mus klaidinti, kurdamos netikros informacijos burbulus, kurie savo ruožtu padeda susidaryti klaidingą nuomonę apie egzistuojančią tikrovę.
Kaip atpažinti klaidinančią informaciją ir kaip į ją reaguoti, sumažinti jos neigiamą poveikį, padės sužinoti pateikta medijų raštingumo metodinės medžiagos trečia dalis: Kaip veikia socialiniai tinklai ir kokią įtaką jie mums daro?

Santrauka anglų kalba (Summary in english)