2020 m. RRT gavo 1373 pranešimus apie draudžiamą ar nepilnamečiams žalingą turinį

Per 2020 metus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) interneto karštąja linija „Švarus internetas“ gavo 1373 pranešimus apie draudžiamą skleisti ar neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Interneto vartotojai siuntė pranešimus apie internete rastą draudžiamą skleisti informaciją, t.y. informaciją, kuri yra pornografinio turinio, skatina vaikų seksualinę prievartą, jų išnaudojimą, pateikia savitikslį smurtą, ir kuria iš vaikų ar suaugusių tyčiojamasi, jie niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, neįgalumo, seksualinės orientacijos, įsitikinimų ar pan., taip pat apie neleistiną asmeninės informacijos skelbimą. Palyginti su 2019 m.  (gauti 998 pranešimai), pranešimų skaičius padidėjo beveik 38 proc. RRT ekspertams ištyrus kiekvieną gautą pranešimą, tolesnių veiksmų imtasi dėl 460 atvejų (33,5 proc. visų gautų pranešimų):

Toliau skaitykite čia: