Internetas tapo neatsiejama vaikų gyvenimo dalimi. Prie ekranų laiką leidžia vis jaunesni vaikai. Didėjant išmaniųjų technologijų prieinamumui, auga ir tėvų bei mokslininkų poreikis suprasti technologijų daromą įtaką vaikų sveikatai, emocijoms, elgesiui, pažintinei raidai.
Europos šalių tyrimai rodo, kad 9–16 metų vaikai internete vidutiniškai praleidžia 170 min., vyresni daugiau, jaunesni mažiau. Lietuvos rodikliai šiame kontekste tokie pat, kaip ir Europos Sąjungos vidurkis. Per pastarąjį dešimtmetį vyresnių vaikų naudojimosi internetu laikas ilgėjo. Kuo daugiau laiko vaikas praleidžia internete, tuo didesnė tikimybė, kad gali susidurti su daugiau grėsmių.
Aktyvus interneto naudojimas siejamas su elgesio problemomis ir kompulsyviu interneto naudojimu (KIN) – pernelyg dideliu, sunkiai kontroliuojamu įsitraukimu naudojantis internetu, dėl to nukenčia kitos kasdienės veiklos, daroma neigiama įtaka vaiko sveikatai ir savijautai. Tyrimai rodo, kad kuo geriau vaikas jaučiasi su tėvais, kai tėvai gerbia, padrąsina vaiką, tuo mažesnė kompulsyvaus naudojimosi internetu tikimybė.
Mažų, ikimokyklinio amžiaus, vaikų naudojimasis informacinėmis technologijomis taip pat išaugo ir tokia tendencija stebima nepriklausomai nuo šeimos socioekonominio statuso. Ilgesnis mažų vaikų buvimas prie ekranų yra susijęs su įvairiomis fizinės ir psichikos sveikatos problemomis, pavyzdžiui, trumpesne miego trukme, dažnesniais somatiniais skundais, nesveiko maisto vartojimu, didesnėmis elgesio ir emocijų problemomis.
Plačiau apie vaikų rizikas naudojantis internetu skaitykite Internetu pradeda naudotis vis jaunesni vaikai: ką naudinga žinoti.

Vaikų domėjimasis technologijomis ir noras jomis naudotis suaugusiesiems kelia įvairių klausimų: kiek, kaip, kada leisti vaikui naudotis technologijomis? Kaip riboti vaiko laiką, praleidžiamą prie kompiuterio? Kaip sužinoti, kada vaikas susidūrė su kokiomis nors grėsmėmis virtualioje erdvėje? Kaip neatsilikti nuo vaikų? Vaikams reikia aiškių ribų – kaip, kiek, kada naudotis technologijomis, o tas ribas jam turi nustatyti suaugusieji. Kitas iššūkis – kaip apsaugoti vaiką nuo įvairiausių grėsmių.

Ką rekomenduoja mokslininkai ir psichologai tėvams?
Mažųjų vaikų informacinių technologijų naudojimas. Rekomendacijos tėvams ir specialistams.
Vaikas ir informacinės technologijos. Rekomendacijos.
Kaip susitarti su vaiku dėl naudojimosi telefonu laiko?

Ginta Orintienė,
tinklapio Draugiškas internetas koordinatorė bei sklaidos ir viešinimo veiklų koordinatorė