Skelbiame konkurso „Saugesnio interneto renginiai mano mokykloje 2019“ NUGALĖTOJUS

Šių metų sausio 16 d. projekto „Saugesnis internetas“ vykdytojų komanda skelbė konkursus (skelbimą žiūrėti čia), skirtus Tarptautinei Saugesnio interneto dienai paminėti Lietuvoje.

Šiais metais Tarptautinė Saugesnio interneto diena visoje Europoje buvo minima vasario 5 d., o dienos šūkis pasirinktas „Kurkime geresnį internetą kartu!“.

Jau kasmet, kaip tapusia tradicija, yra skelbiamas konkursas „Saugesnio interneto renginiai mano mokykloje 2019“. Tai konkursas, kuris kviečia burtis visą mokyklos bendruomenę veikloms, kurios atkreiptų dėmesį į saugą internete, asmens duomenų naudojimą elektroninėje erdvėje, veikloms, kurios skatintų mokinių ir suaugusiųjų dialogą šiomis temomis bei ugdytų saugaus interneto naudojimo įpročius kiekviename iš mūsų.

Konkurse dalyvauti buvo kviečiamos pradinį, pagrindinį, vidurinį ir profesinį mokymą teikiančios švietimo įstaigos, kurių mokinių amžius nuo 7 iki 18 m. Konkursinis darbas – pateiktas organizuotų renginių, skirtų tarptautinei Saugesnio interneto dienai 2019 paminėti, aprašas su vizualine medžiaga. Viena pagrindinių sąlygų, kad organizuotos veiklos mokykloje turėjo būti organizuotos laikotarpyje vasario 4-9 d., t.y. Saugesnio interneto savaitės metu.

Konkursui pateikti 23 aprašai iš skirtingų Lietuvos švietimo įstaigų. Skaičiuojama, kad mokyklų  organizuotose veiklose dalyvavo daugiau nei 5 tūkstančiai dalyvių, iš kurių virš 2 tūkstančių 5-11 m. amžiaus mokiniai, virš 2 tūkstančių 12-18 m. mokiniai ir beveik 1 tūkstantis kitų dalyvių, t.y. mokytojai, bibliotekininkai, soc. pedagogai, psichologai, policijos atstovai, tėvai, seneliai, švietimo centrų atstovai.

Skelbiame ir SVEIKINAME konkurso NUGALĖTOJUS

I vieta Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija. Organizuodama renginius mokykla siekė skatinti mokinius saugiai ir atsakingai naudotis internetu ir skaitmeninėmis technologijomis, ugdyti bendrąsias kompetencijas tokias kaip: komunikavimo, mokėjimo mokytis, socialinės bei asmeninių kompetencijų. Veiklos, skirtos Tarptautinei Saugesnio interneto dienai paminėti buvo organizuojamos visomis vasario 4-9 dienomis. Pasiruošimas veikloms prasidėjo dar sausio mėn. Mokiniai kūrė video filmus, organizavo ir dalyvavo kitokiose pamokose – t.y. komandinėse varžytuvėse „Lobio paieška“. Mokiniai su išmaniaisias įrenginiais atlikinėjo užduotis, susijusias su sauga internete. Informaciją, svarbią kalbant apie asmens duomenis, mokiniai kodavo QR kodais. Atlikinėjo svarbios informacijos paiešką tarp „raidžių“, taip išskirdami jos svarbą, įvairių programėlių pagalba kūrė ir dėliojo dėliones, žaidė žaidimus platformoje kahoot, besimokant sudarinėjo kryžiažodžius. Dalyvavo bibliotekos skaitykloje organizuotoje pamokoje. Vyresnieji mokiniai savo kurtą darbą “Saugus ir teisėtas naudojimasis informacija bei e. paslaugomis“ pristatė visiems.

Savaitės metu vykdytos veiklos buvo integruojamos į mokymo(-si) procesą. Organizuotos integruotos lietuvių kalbos ir IT pamokos, mokinių apklausoms pasirinkta linksma metodika „apklausa mėtant kamuoliuką“, kuri labai pasiteisino, o mokiniai besimokydami linksmai leido laiką. Mokinių išskirti, kaip svarbiausi interneto pavojai, buvo pristatomi grupėmis, iliustruojami. Kūno kultūros pamokose mokiniai atlikinėjo įvairias užduotis, susijusias su sauga internete, aiškinosi grėsmes ir rizikas. Mokyklos mokiniai dalyvavo eTwinning veikloje ir prisijungė prie projektų „RoboTuko saugaus interneto akademija“ ir  „#SID the abc“. Mokiniai kūrė robotukus

iš lego, elektronines edukacines knygeles su patarimais, dalinosi įvairia informacine medžiaga, kuri būtų naudinga ir vertinga kalbant apie elektroninę erdvę.

Džiugu, kad projektai ir veikla vyksta dar ir dabar, o projekto dalyviai yra ne tik Lietuvos mokyklos, bet ir kitos ES šalių mokyklos.

Visą savaitę veiklas organizavo ir jose dalyvavo įvairaus amžiaus mokiniai: nuo pradinių iki vyresniųjų klasių. Piešė, lipdė, kūrė ir sprendė įvairius testus, žaidė interaktyvių kortelių žaidimus,

II vieta  Kauno „Vyturio“ gimnazija. Mokykla organizavo saugesnio interneto savaitę „Kiberzone“. Veiklomis siekė paminėti Tarptautinę Saugesnio interneto dieną savo mokykloje, šviesti gimnazijos bendruomenę apie vaikų rizikingo elgesio internete pavojus ir būdus, bei kaip jų išvengti, naudojant sužaidybinį metodą įtraukti mokinius į prasmingą laisvalaikio leidimą internete naudojant išmaniuosius įrenginius, ugdyti kūrybiškumą, kritinį mąstymą, lavinti atsakingo elgesio internete įgūdžius.

Organizuotos veiklos buvo integruojamos į mokymo(-si) procesą. Veiklos pamokas padarė kitokias ir įdomesnes savo turiniu. Organizuotos dailės, anglų, lietuvių kalbos, IT integruotos pamokos. Mokiniai lipdė, piešė, kūrė virtualius piešinius „Antivirusinė kovoja prieš virusus“, rengė parodas, mokiniai žiūrėjo video medžiagą, organizavo diskusijas, sprendė problemas ir aiškinosi kaip jų išvengti. Mokiniai kartu su mokytojais kūrė ir sudarinėjo testus bei kvietė visus pasitikrinti žinias. Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo integruotoje anglų kalbos pamokoje „Online dating“. Tai pamoka apie internetines pažintis ir jų pavojus. Diskutavo apie autorių teisių ir asmens duomenų saugą bei atsakomybes. Atliko ESCD žinių patikrinimo testą „Bendradarbiavimo internete įgūdžių barometras“.

Gimnazijoje pirmą kartą vyko virtualus žaidimas „Kiberzone“ – tai orientacinis žaidimas, kurį  organizavo IT mokytoja kartu su savo mokiniais (8 klasės mokiniai). Žaidimo metu dalyviai galėjo naudotis tiek savo telefonais, tiek mokyklos kompiuteriais. Suradę kiberzonas visi kibernautai visa savaitę per ilgąsias pertraukas sprendė virtualias užduotis, dėliojo skaitmenines dėliones, šifravo QR kodus bei kt. veiklas, susijusias su interneto tematika. Užduočių atsakymus fiksavo užduočių lapuose bei rinko specialius ženkliukus – antspaudus. Žaidime startavę pirmadienį ir per savaitę surinkę pakankamą ženkliukų skaičių, savaitės pabaigoje turėjo galimybę žiūrėti animacinį filmą apie internetą. Prieš filmą buvo dalinami kurti lankstinukai su patarimais, o žaidimo nugalėtojai apdovanoti prizais. Veikla ir pasirinktas mokymo(-si) metodas labai įtraukė mokinius, motyvavo, pertraukos nebuvo nuobodžios. Veikloje dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė: mokyklos pavaduotoja ugdymui, soc. pedagogė, bibliotekininkė ir daug kitų specialistų.

Džiugu, kad yra sukaupta daug informatyvios ir naudingos medžiagos, sukurtas virtualus žaidimas “Kiberzone“, kuris gali būti pakartotas ne vieną kartą. Veiklos rezultatu galima laikyti ir naujai mokyklos puslapyje atsiradusią šviečiamojo pobūdžio skiltį „Saugus internetas“, kur skelbiama medžiaga tėvams ir mokytojams.

III vietaŠiaulių ,,Juventos” progimnazija. Mokykla organizuodama renginius saugesnio interneto savaitės metu visai mokyklos bendruomenei siekė priminti apie gręsiančius pavojus virtualioje erdvėje ir stengėsi patarti kaip jų būtų galima išvengti.

Dar nesulaukusi vasario 5 d. mokykla pasipuošė mokinių kurtais stendais, skirtais saugiam internetui.  Siekė, kad Tarptautinės Saugesnio interneto dienos rytas jau būtų kitoks, įdomesnis ir atkreipiantis dėmesį į dienos temą. Visos 1-8 klasių mokinių klasių valandėlės buvo skirtos temai „Internetas“. Pradinių klasių mokiniai žiūrėjo video, juos iliustravo, aptarė, kėlė klausimus ir diskutavo. Išskirtinė veikla, atkreipianti dėmesį į dienos temą – tai iš buitinių atliekų mokinių ir mokytojų padarytas didžiulis mėlynas meškinas. Taip pat labai išradingai pradinių klasių mokiniai dalyvavo Splius piešimo konkurse „Draugiškas internetas“. Mokiniai piešė ne tik ant balto popieriaus lapo, tačiau ir mokyklos kieme ant balto sniego. Ši iniciatyva neliko nepastebėta ir mokiniai yra pakvieti aplankyti Splius įmonę. Mokiniai dalyvavo ir kūrė darbus lipdinių konkursui. 4 klasės mokiniai prisijungė prie eTwinning veiklos ir projekto „#SID the absc“, kur dalyviai dalinasi metodine medžiaga, skirta kalbant apie saugą internete. Mokiniai kūrė ir rodė vaidinimus apie išmaniuosius įrenginius. Aktoriai savo kurtą spektaklį parodė visose 16-oje mokyklos pradinių klasių. Mokykloje organizuotas koliažų konkursas, mokinių kurtas užduotis, testus ir apklausas turėjo galimybę spręsti visi.

Daugiau apie mokyklose vykdytas veiklas bus skelbiama tik suderinus skelbiamą informaciją su mokykla.

Nuoširdžiai SVEIKINAME mokyklas. Asmeniškai apie laimėjimą mokyklos bus informuotos paraiškoje nurodytais el. pašto adresais.

Visos mokyklos, atsiuntusios paraiškas dalyvauti konkurse gaus PADĖKAS, o nugalėtojai DIPLOMUS kartu su projekto „Saugesnis internetas“ įsteigtais prizais. Mokykloms bus skirta kompiuterinė technika.

AČIŪ už dalyvavimą!