Kasmet rugsėjo 8-tąją minima Tarptautinė raštingumo diena. Šią 2020 metų dieną daugiausia dėmesio skiriama atsakyti į klausimą, kaip švietimo sistemai pavyko prisitaikyti prie pandemijos iššūkių. Šiandien nuo 14.30 iki 16.30 val. UNESCO rengia virtualų pasaulinį forumą tema „Raštingumo mokymas(is) COVID-19 krizės metu ir po jos: švietėjų vaidmuo ir besikeičiančios pedagogikos“. Tarptautinę raštingumo dieną taip pat bus apdovanoti 2020 m. tarptautinio raštingumo prizo laureatai. Daugiau informacijos apie renginį bei registracijos nuorodą rasite International Literacy Day 2020 webpage.

Ši diena puiki proga prisiminti apie vieno iš raštingumų – medijų ir informacinio – ugdymo svarbą ir galimybes Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Šiandienos visuomenė, ypač vaikai ir jaunimas, vis daugiau ir išmaniau naudojasi informacinėmis technologijomis, kurių pagalba pasiekiamas įvairus informacijos ir medijų turinys. Todėl vienas iš šiuolaikinės mokyklos tikslų išugdyti sąmoningą, atsakingą, kritišką informacijos ir medijų turinio vartotoją ir kūrėją, gebantį prisiimti atsakomybę už viešai skelbiamą informaciją, kritiškai vertinti, etiškai ir tikslingai kurti medijų turinį.

Lietuvos mokyklų mokytojai, siekiantys ugdyti mokinių medijų ir informacinį raštingumą turi galimybę pasinaudoti įvairia medijų ir informacinio raštingumo metodine medžiaga, kitais aktualiais šaltiniais:

Medijų ir informacinio raštingumo pasiekimai, vertinimo kriterijai, įgyvendinimo būdai ir priemonės;

ERASMUS+ projekto “Media Lab-Bridging Cross Border gaps” intelektiniai produktai;

Medijų ir informacinio raštingumo metodinė medžiaga ir kiti naudingi šaltiniai.