Piešinių konkursas 6-13 metų moksleiviams INTERNETAS!

Nacionalinė švietimo agentūra kartu su partneriais vykdo projektą „Saugesnis internetas: draugiskasinternetas.lt III“ ir kviečia mokyklas dalyvauti kūrybiniame piešinių konkurse.

Organizuodami konkursą tikime, kad moksleiviai, paskatinti mokytojų, kūrybiškai pavaizduos savo įsivaizdavimą:

  • kas yra internetas,
  • kokias emocijas jis kelia?
  • su kuo asocijuojasi?
  • koks jis yra?

Piešiniai konkursui siunčiami iki 2020 m. spalio mėn. 27 d.

UGDYKIME SAUGŲ BENDRAVIMĄ INTERNETE!

Konkurso NUOSTATAI 6-13 metų moksleiviams

Rasmutė Elena Norkūnienė,
Saugesnio interneto sklaidos ir viešinimo veiklų koordinatorė
Tel. 8 658 18 342
El. p. rasmute-elena.norkuniene@nsa.smm.lt