Nuotoliniai mokymai mokytojams ir švietėjams

Kviečiame mokytojus, švietėjus ir su švietimu dirbančius asmenis registruotis ir nuo kovo 11 dalyvauti European Schoolnet Academy rengiamuose nuotoliniuose mokymuose (MOOC formatu) “An Evolving Online Safety Landscape” apie saugumą internete ir naujausius įstatymus, tokius kaip Skaitmeninių paslaugų aktas (angl. Digital Services Act)

Registracijos nuoroda ir mokymų aprašymas