Neapykantos kurstymas internete saviraiškos laisvės užribyje palieka žmogaus teisę į orumą

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta nuostata, jog žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Tačiau pagrindinis šalies įstatymas taip pat numato, kad laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją yra nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.

Neapykantos kurstymas yra viešas skleidimas (žodžiu, raštu) informacijos (idėjų, nuomonių, žinomai neteisingų faktų), kuria tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmogumi ar žmonių grupe dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Tokio pobūdžio informacija sukelia įtampą visuomenėje, nepakantumą kitiems ir tokiu būdu kuria konfliktams palankią erdvę visuomenėje.

Neapykantos kalbos problema, su kuria susiduria ne viena visuomenės grupė, ypač išryškėja socialiniuose tinkluose. Nors apie neapykantą, diskriminaciją ir smurtą kurstančius įrašus ar komentarus rekomenduojama pranešti teisėsaugai arba žurnalistų etikos inspektoriui, esama būdų, kaip patys vartotojai gali prisidėti prie įžeidžių, neetiškų ar kitaip netinkamų pasisakymų prevencijos. Asmens garbę ir orumą žeminantys komentarai, nekonstruktyvi kritika gali neigiamai paveikti žmogaus emocinę bei psichikos sveikatą, todėl svarbu tokius komentarus pastebėti, kritiškai įvertinti ir pranešti. Šiuo metu interneto karštoji linija www.švarusinternetas.lt išlieka pagrindiniu pranešimų apie draudžiamą interneto turinį gavimo kanalu.

Šią aktualią temą verta  aptarti su vaikais tiek mokytojams mokykloje, tiek tėvams namuose atsakant į klausimus: kaip reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus nepažeidžiant kitų žmonių teisių; kaip internete gali būti kurstoma neapykanta prieš žmogų, žmonių grupes ar net visuomenę, valstybės politiką; ką daryti susidūrus su tokia informacija.

Pateiktuose šaltiniuose rasite daugiau informacijos apie neapykantos kurstymą internete, informacijos, kaip patys vartotojai gali prisidėti prie neetiškų pasisakymų prevencijos, metodinės veiklos „Komentarai internete. Nuomone dalinkis etiškai“ pavyzdį:

Anoniminiai komentarai internete: problema, kurią teks spręsti ir Lietuvai (2019-06-12)
Kaip pranešti apie netinkamus komentarus socialiniuose tinkluose? (2020-09-17)
Kaip pranešti apie žalingą turinį socialiniuose tinkluose? (2019-08-16)
Youtube politika ir saugumas. Bendruomenės gairės
Etiškas komentavimas (2011-01-08)
Kurstoma neapykanta? Pranešk (2018-10-19)
Iškelti neapykantos nusikaltimus į dienos šviesą pavyks tik visiems drauge: apie juos pranešti galima ir naujoje platformoje (2020-12-04)
Veiklų metodinė medžiaga. Praktinė užduotis  „Komentarai internete. Nuomone dalinkis etiškai“

Ginta Orintienė, tinklapio Draugiškas internetas koordinatorė bei sklaidos ir viešinimo veiklų koordinatorė