Metodinė medžiaga medijų raštingumo ir kritinio mąstymo ugdymui

Svetainėje https://medijos.epilietis.eu skelbiama naujai sukurta metodinė medžiaga medijų raštingumo ir kritinio mąstymo ugdymui. Medžiaga skirta 1-12 klasių moksleivių edukacijai šešiomis temomis: saugus elgesys internete, asmens duomenų apsauga ir privatumas, kaip atpažinti dezinformaciją, kaip atpažinti socialinę inžineriją, etiškas elgesys socialiniuose tinkluose ir skaitmeninė veikla. Metodinę medžiagą sudaro metodinės rekomendacijos švietėjams, pamokų planų pavyzdžiai bei praktinės užduotys.

Metodinė medžiaga sukurta vykdant projektą „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu!“, kurį įgyvendina asociacija „Langas į ateitį“ bei asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“.