Konkursas MIR priemonėms kurti

“Žinių ekonomikos forumas” kviečia teikti paraiškas medijų ir informacinio raštingumo (MIR) švietimo priemonėms kurti, kurios padėtų integruoti įvairias MIR temas į formalųjį švietimą. Kvietimo tikslas – stiprinti jaunimo medijų ir informacinio raštingumo įgūdžius. Idėjas teikti ir įrankius kurti kviečiami mokytojai (formalusis švietimas), pedagogai (neformalusis švietimas), žiniasklaidos kūrėjai, su jaunimu dirbantys asmenys, bibliotekininkai, studentai, NVO ir kt.
Tikslinė grupė: 14-19 m. mokiniai. Priemonė skirta formaliajam švietimui, tačiau turėtų būti pritaikoma ir neformaliajame švietime.
Paraiškos pateikimo terminas: Birželio 18 d. (sekmadienis) 23:59 val.
Daugiau informacijos