Medžiaga mokymuisi

Kaip atpažinti melagingą naujieną? Kokius pavojus asmeniui ir demokratinei visuomenei ji kelia?

Kaip atpažinti melagingą naujieną? Kokius pavojus asmeniui ir demokratinei visuomenei ji kelia?

Siekiant ugdyti sąmoningus ir atsakingus medijų informacijos vartotojus, svarbu, kad mokiniai suprastų, kaip svarbu atsižvelgti į žinutės tikslinę auditoriją, kokybę, autentiškumą, patikimumą ir potencialų poveikį arba pasekmes. Jie turi žinoti,