Kaip atpažinti melagingą naujieną? Kokius pavojus asmeniui ir demokratinei visuomenei ji kelia?

Siekiant ugdyti sąmoningus ir atsakingus medijų informacijos vartotojus, svarbu, kad mokiniai suprastų, kaip svarbu atsižvelgti į žinutės tikslinę auditoriją, kokybę, autentiškumą, patikimumą ir potencialų poveikį arba pasekmes. Jie turi žinoti, kur rasti aktualios informacijos, kaip medijos formuoja populiariąją kultūrą ir nuomonę bei daro įtaką asmens pasirinkimams, formuoja visuomenės nuomonę, kaip naršyti internete ir užtikrinti asmens privatumą kibernetiniame pasaulyje. Mokiniams labai svarbu išmokti analizuoti ir vertinti, kad jie galėtų suprasti medijų žinutes „iš vidaus“ ir tarsi pažvelgtų į jas „iš šalies“, susidarytų labiau kritišką nuomonę apie medijas ir joje randamas žinutes.

Ši metodinė medžiaga kaip tik ir skirta padėti pažvelgti į medijų kuriamas žinutes „iš vidaus“, tam kad lengviau būtų suprati, kaip medijos gali mus klaidinti, kurdamos netikros informacijos burbulus, kurie savo ruožtus padeda susidaryti klaidingą nuomonę apie egzistuojančią tikrovę. Kaip atpažinti klaidinančią informaciją ir kaip į ją reaguoti, sumažinti jos neigiamą poveikį, padės sužinoti pateikta medijų raštingumo metodinės medžiagos antroji dalis: Kaip atpažinti melagingą naujieną? Kokius pavojus asmeniui ir demokratinei visuomenei ji kelia?

Metodinė medžiaga skirta  9–12 (I–II gimnazijos) klasių dorinio, socialinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros dalykų mokytojams.

Kaip atpažinti melagingą naujieną? Kokius pavojus asmeniui ir demokratinei visuomenei ji kelia?