Ką galima padaryti siekiant užtikrinti, kad skaitmeninis pasaulis būtų pritaikytas ateities poreikiams? Ir kaip galime garantuoti, kad skatiname, saugome, gerbiame ir įgyvendiname visų vaikų ir jaunuolių teises, jiems naudojantis internetu? Išsakykite SAVO nuomonę #DigitalDecade4YOUth konsultacijoje, kuri vyks internete nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 11 d.

2021 m. kovo mėn. Europos Komisija pristatė Europos skaitmeninės transformacijos iki 2030 metų viziją ir gaires. Šioje ES skaitmeninio dešimtmečio vizijoje dėmesys sutelkiamas į keturis esminius įgūdžių momentus, saugias ir tvarias skaitmenines infrastruktūras, skaitmeninę verslų transformaciją ir viešųjų paslaugų skaitmeninimą. Įvairių konsultavimosi veiklų tikslas – 2021 m. pabaigoje parengti skaitmeninius Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos tarpinstitucinės deklaracijos principus ir teises.

Daugiausiai dėmesio šiame darbe skiriama siekiant užtikrinti, kad skaitmeninis pasaulis būtų pritaikytas ateities poreikiams ir leistų kiekvienam pasinaudoti visomis jo siūlomomis galimybėmis. Vykdant platesnes konsultacijas, vaikai, jaunuoliai, tėvai ir globėjai, mokytojai ir pedagogai bei kitos suinteresuotosios šalys iš visos Europos Sąjungos yra apklausiami pagal prioritetus, nustatytus siekiant skatinti, saugoti, gerbti ir įgyvendinti vaikų ir jaunuolių teises skaitmeniniame pasaulyje. Šios svarbios įžvalgos taip pat bus naudojamos informuojant apie naują Better Internet for Kids (BIK)“ strategiją, kuri turi būti priimta 2022 metais.

Iki šiol konsultuojantis jau surinkta informacija iš 750 vaikų ir jaunuolių, dalyvavusių 70-yje tikslinių grupių. Dabar norime sukaupti didesnį indėlį iš tų suinteresuotųjų asmenų, kurie rūpinasi, lavina ar kitu būdu daro įtaką Europos vaikų ir jaunuolių teigiamoms galimybėms ir patirčiai internete. O tai reiškia JUS!

Apklausoje, kurią rasite adresu www.betterinternetforkids.eu/digitaldecade, užduodame Jums daug klausimų, kurie buvo sudaryti remiantis vaikų ir jaunuolių atsakytais klausimais, kad galėtume palyginti lūkesčius. Prašome Jūsų apsvarstyti galimybes ir naudą, kurią vaikai ir jaunuoliai gali gauti naršydami internete, iššūkius ir rizikas, su kuriais jie gali susidurti, ir kas, Jūsų manymu, yra (ar turėtų būti) atsakingas už patirties internete gerinimą. Be to, prašome Jūsų pateikti savo nuomonę apie tai, ką strategijos kūrėjai turėtų atlikti per kitą dešimtmetį, kad pasiektų pokyčių.

Jūsų nuomonė kartu su iš vaikų ir jaunuolių jau gautais atsakymais yra labai svarbi formuojant vykdomus darbus, susijusius su skaitmeniniais ES principais, ir padedant suteikti Europos vaikams ir jaunuoliams geriausią įmanomą patirtį internete.

Internetinė konsultacija, pateikiama visomis oficialiomis ES kalbomis, prasidės 2021 m. rugsėjo 1 d., trečiadienio, vidurdienį CEST laiku, ir vyks iki 2021 m. spalio 11 d., pirmadienio,  18.00 CEST laiku. Daugiau grįžtamojo ryšio bus siekiama gauti per „Better Internet for Kids (BIK)“ socialinės žiniasklaidos Facebook, Twitter, LinkedIn ir TikTok profilius. Konsultacinę veiklą taip pat remia saugesnio interneto centrų „Insafe“ ir „INHOPE“ tinklai, visoje Europoje padedantys spręsti su saugesniu ir geresniu internetu susijusius klausimus.