Pagalbos linija

„Vaikų linija“ – tai emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti nemokamą ir
anonimišką pagalbą telefonu bei internetu. Nuo 1997 m. veikiančios organizacijos veikla paremta
savanorišku darbu. Pagalbą vaikams ir paaugliams teikia keli šimtai specialius mokymus baigusių
savanorių konsultantų.

„Vaikų linijos“ misija – telefonu ir internetu teikti emocinę paramą vaikams ir paaugliams, priimant
juos tokius, kokie jie yra. Kartu ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus bei skatinti vaikus ir paauglius
padėti sau ir vieni kitiems. Didinti suaugusių sąmoningumą, paaiškinant, dėl ko kenčia vaikai, bei
supažindinant juos su būdais, kaip vaikams padėti.

„Vaikų linija“, teikdama pagalbą visoje Europoje vieningu pagalbos linijos vaikams numeriu
116111, bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistais. Tai
leidžia užtikrinti ne tik emocinės paramos vaikams prieinamumą, bet ir socialinių, teisinių
konsultacijų bei paslaugų gavimą.

„Vaikų linija“ yra ilgametė Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos (LEPTA) narė, taip pat
priklausanti tarptautinei organizacijai „Child Helpline International“ (CHI), vienijančiai vaikų
pagalbos linijas visame pasaulyje.

„Vaikų linijos“ veiklą Lietuvoje organizuoja: Vilniuje – VšĮ „Vaikų linija“, Kaune – VšĮ „Vaikų linija“ ir
Kauno Dainavos jaunimo centras, Klaipėdoje – Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba.