Svetainės medis|    
  Pagrindinis   Vaikams ir jaunimui Tėvams  
Pranešk
Vaikų linija 116 111

Aktualijos

/2015-09-30/

„YOUTH MANIFESTO“: JAUNIMAS KREIPIASI Į JUS!

Jaunimo manifestas – tai Europos Komisijos remiama visos Europos jaunimo iniciatyva, kurios tikslas – suteikti jaunuoliams balso teisę kuriant ateities interneto pasaulį.

Iniciatyvoje dalyvavo 9-18 m. vaikai ir jaunuoliai iš 31 Europos šalies. Vaikai ir jaunimas siūlė savo tezes, mintis, kurios pretenduoja būti išrinktos kaip geriausios, labiausiai atspindinčios šiandieninio jaunimo lūkesčius internete. Pirmajame balsavimo etape buvo atrinkta 30 daugiausia balsų surinkusių tezių, iš kurių paskutiniame etape vaikai ir jaunuoliai išrinks 10 tinkamiausių, sudarysiančių manifestą. Siūlome susipažinti su 30 tezių, išrinktų pirmajame balsavimo etape:

1. Prieinamumas (angl. accessibility) Internetas turėtų būti prieinamas visiems.
3. Informacijos sklaidos didinimas (angl. awareness raising) Mes norime daugiau informacijos  iniciatyvų interneto klausimais – mums ir mūsų tėvams.
3. Kultūrinių barjerų panaikinimas (angl. breaking down cultural barries) Mes norime, kad internetas būtų ta terpė, kurios  neskirtų  kultūriniai barjerai.
4. Ugdymo programų papildymas (angl. curriculum commitment) Mes norime nuoseklaus IKT mokymo savo ugdymo programose.
5. Demokratija internete (angl. democracy online) Norime atviro ir demokratiško interneto.
6. Skaitmeniniai gebėjimai (angl. digital skills) Norime pagalbos besimokant, kaip kritiškai įvertinti informaciją internete.
7. Švietimas (angl. education) Internetas turėtų suteikti mums daugiau mokymosi galimybių.
8. Skaitmeninių gebėjimų ugdymas (angl. education in digital skills) Mes norime nuolat mokytis, kaip būti gerais skaitmeninio amžiaus piliečiais.
9. Ugdymo įstaigų atsakomybė už išmokymą (angl. educational responsibility) Mokyklos turi prisiimti atsakomybę už pateikiamą informaciją apie saugumą internete;
10. Teisių veikti suteikimas (angl. empowerment) Mes norime gebėti veikti internete atsakingai.
11. Laisva prieiga (angl. free access) Mes norime laisvos prieigos prie interneto, kuri padėtų mums mokytis.
12. Išraiškos laisvė (angl. freedom of expression) Mes norime turėti galimybę išreikšti save internete laisvai.
13. Atotrūkis tarp kartų (angl. generation gap) Internetas turėtų padėti šviesti vyresnę kartą, kuri „kovoja“ su technologijomis.
14. Internetas be įsilaužimų (angl. hack free) Mes norime interneto aplinkos be įsilaužimų;
15. Verslo kompanijų atsakomybė (angl. industry responsibility) Interneto paslaugų tiekėjai turėti prisiimti daugiau atsakomybės šviečiant savo vartotojus.
16. Infrastruktūra ir ryšys (angl. infrastructure and connectivity) Vyriausybės turėtų investuoti į IKT infrastruktūrą aprūpindamos aukštos kokybės, didelio greičio ryšiu;
17. Švietimo įstaigų infrastruktūra (angl. infrastructure in education) Vyriausybės turi investuoti į IKT švietime.
18. Interneto etiketas (angl. netiquette) Mums reikia mokymo, kokiais naujais būdais atsakingai bendrauti internete.
19. Reklama internete (angl. online advertising) Mes turėtume būti apsaugoti nuo nepageidaujamos, netinkamos reklamos internete.
20. Internetinis nusikaltimas (angl. online crime) Mes norime geresnių pranešimo apie internetinius nusikaltimus sistemų.
21. Tėvų švietimas (angl. parental empowerment) Tėvams reikia švietimo, kaip geriau padėti savo vaikams internete.
22. Tėvų atsakomybė (angl. Parental responsibility) Mes norime, kad mūsų tėvai bendrautų su mumis ir suprastų mūsų patirtis internete, kad kurtume abipusį pasitikėjimą.
23. Privatumas ir duomenų apsauga (angl. privacy and data protection) Mes norime gebėti apsaugoti savo duomenis ir privatumą internete.
24. Pagarba internete (angl. respect online) Mes norime tolerancijos interneto pasaulyje, kad jame nebūtų patyčių ir rasizmo.
25. Atsakomybė (angl. responsibility) Mes turime prisiimti atsakomybę už mūsų pačių veiksmus internete.
26. Socialiai atsakingas verslas (angl. stakeholder responsibility) Mes turėtume būti drąsinami naudoti internetą kūrybiškai.
27. Techninės priemonės (angl. technical tools) Mes norime efektyvesnių techninių sprendimų, kad galėtume būti saugūs internete.
28. Taisyklės ir sąlygos (angl. terms and conditions) Mes norime lengvai suprantamų taisyklių ir sąlygų.
29. Teisė būti pamirštam (angl. the right to be forgotten) Mes norime turėti teisę ištrinti savo veiklos internete istoriją.
30. Patikrinimo įrankiai (angl. verification tools) Mes norime prieigos prie kokybiško ir patikimo turinio internete.

Kviečiame apsilankyti interneto puslapyje http://www.youthmanifesto.eu/, susipažinti su tezėmis originalo kalba. Kaip pasiskirstė balsai, pamatyti galite čia. Galutinis manifestas bus paskelbtas 2015 m. vasario mėnesį Briuselyje.

Primename, kad 2013 metų Saugesnio interneto dienos metu Lietuvos vaikai balsavo ir priėmė Garbingo elgesio internete kodeksą.

Siūlome bendraujant su savo vaikais ar mokiniais saugumo internete klausimais išgirsti, ką jie sako, ko nori, ieškoti kompromisų, kelti diskusijas, suteikti pagalbą, atkreipti dėmesį, nes šiandien vis jaunesni vaikai ima naudotis kompiuteriais ir internetu, todėl saugumo internete klausimas darosi vis rimtesnė problema.

« Atgal

Užsuk sužinoti tai, ką seniai turėjai žinoti, bet niekas nesakė. Atrask, pažink, būk tikras.