Svetainės medis|    
  Pagrindinis   Vaikams ir jaunimui Tėvams  
Pranešk
Vaikų linija 116 111

Aktualijos

/2012-05-09/

Europos strategija siekiant tinkamesnio interneto vaikams

KAS SIŪLOMA?

Europos Komisija paskelbė strategijos dokumentą, kuriame apibrėžtos įvairios priemonės, būtinos
siekiant:

 • paskatinti Europos verslo įmones rengti kokybišką interneto turinį vaikams;
 • sukurti saugią interneto aplinką vaikams;
 • informuoti apie tai, su kokiais pavojais vaikai gali susidurti internete, ir suteikti jiems priemonių ir galimybių apsisaugoti, ugdyti kritinį mąstymą ir tobulinti skaitmeninius įgūdžius;
 • kovoti su vaikų seksualine prievarta ir jų seksualiniu išnaudojimu.

SVARSTOMAS KLAUSIMAS

 • Vaikai pradeda naudotis internetu vis anksčiau (dabar daugelis pradeda juo naudotis sulaukę
  7-erių), tačiau tik trečdalis 9–12 m. vaikų mano, kad jų amžiaus grupei internete yra pakankamai „gerų dalykų“. Internete vaikams daug galimybių žaisti, mokytis ir kurti, bet šis
  potencialas išnaudojamas ne iki galo, ir reikia, kad vaikai ir tėvai galėtų šia priemone labiau
  pasitikėti.
 • Nuolat atsiranda naujų paslaugų ir tendencijų, kurios gali turėti  įtakos vaikų saugumui. Pavyzdžiui, naudojantis geografinės vietos nustatymo paslaugomis galima sužinoti, kur vaikas yra, vaikai siunčia ir gauna vis daugiau atviro seksualinio turinio nuotraukų, daugiausia
  telefonais. Be to, internete vis dar yra seksualinio vaikų išnaudojimo vaizdinės medžiagos.
 • Nebepakanka tik saugoti internetu besinaudojančius vaikus. Dabar jau reikia tobulinti ir
  jaunųjų europiečių bei jų tėvų kompiuterinį raštingumą, kad elektroninėje erdvėje jie įgytų
  savisaugos ir atsakomybės už save įgūdžių.
 • Dėl  įvairiose šalyse galiojančių skirtingų taisyklių įmonėms sunku teikti vaikams tinkamas
  paslaugas ir produktus visoje ES. Be to, tai reiškia, kad ne visi ES vaikai internete turi tokias pat galimybes ir yra vienodai apsaugoti.

KAM ŠIOS PRIEMONĖS BŪTŲ NAUDINGOS IR KUO?

Įdiegus visas siūlomas priemones:

vaikai:

 • turėtų geresnius skaitmeninio raštingumo ir žiniasklaidos priemonių naudojimo bei socialinius
  įgūdžius, bendrą suvokimą ir geresnes darbo perspektyvas ateityje;
 • turėtų daugiau vaizduotę skatinančio kūrybiškesnio ir mokomojo turinio internete;

tėvai ir vaikai:

 • labiau pasitikėtų internetu ir galėtų iš jo gauti daugiau naudos;
 • galėtų būti saugesni internete, pvz., būtų paprastų ir veiksmingų priemonių pranešti apie
  piktnaudžiavimą, nustatyti tam tikram amžiui tinkamas privatumo nuostatas, būtų turinio
  klasifikavimo sistemų ir tėvų kontrolės priemonių;

įmonėms Europos masto priemonės būtų naudingos, kadangi įmonės tada galėtų plėsti savo veiklą užsienyje ir remti naujovių diegimą;

visai visuomenei būtų naudinga, jei su vaikų seksualiniu išnaudojimu susijusį turinį internete būtų
paprasčiau atpažinti, apie jį pranešti ir jį pašalinti.

KODĖL ŠIŲ VEIKSMŲ TURI IMTIS ES?

 • Užtikrinti, kad visos ES vaikai internete turėtų vienodą apsaugą ir galėtų naudotis panašiomis
  paslaugomis.
 • Kad įmonėms būtų lengviau teikti novatoriškas paslaugas ir siūlyti programas visoje ES,
  nepriklausomai nuo to, kurioje ES šalyje jos įsisteigusios.

 table.jpg

Skaitykite Europos komisijos spaudos pranešimą čia.

« Atgal

Užsuk sužinoti tai, ką seniai turėjai žinoti, bet niekas nesakė. Atrask, pažink, būk tikras.