Svetainės medis|    
  Pagrindinis   Vaikams ir jaunimui Tėvams  
Pranešk
Vaikų linija 116 111

Naujienos ir naujienlaiškiai

/2009-07-15/

Seimas atmetė V. Adamkaus veto

Seimas pakartotinai priėmė Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymą.

Už tai, kad būtų atmestas kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus veto ir priimtas įstatymas balsavo 87 Seimo nariai, prieš buvo 6, susilaikė 25 parlamentarai.

Nors diskusijoje nuskambėjo ir Prezidento nuomonę palaikančių balsų, Seimo narių šalies vadovo argumentai neįtikino.

Tai reiškia, kad galios birželio 16 d. priimtas įstatymas, reglamentuojantis, kaip saugoti vaikus nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio.

Nepritarti Prezidento veto raginęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys mano, kad teisės aktuose ir jų taikymo praktikoje svarbu rasti balansą tarp laisvės skleisti informaciją ir tam tikrų moralinių imperatyvų ar teisinių normų.

 „Prezidento dekretas, deja, grąžindamas šį įstatymą iš naujo svarstyti, atrodo tokią pusiausvyrą pažeidžia, susitelkdamas tik į argumentus, susijusius su informacijos laisvę ir visiškai nutylėdamas vaikų teises“, – apgailestavo politikas.

Opozicijos lyderis, Seimo frakcijos Tvarka ir teisingumas seniūnas Valentinas Mazuronis kvietė atmesti Prezidento veto vardan mūsų valstybės, dėl savo vaikų ir anūkų.

„Štai kiekvienas iš jūsų atsakykite sau į labai paprastą klausimą. Jeigu jūsų sūnus ar anūkas ateis pas jus vieną dieną ir pasakys: tėveli arba seneli, žinai, aš myliu berniuką ir noriu su juo gyventi ir panašiai.

Didelis džiaugsmas bus jūsų veiduose?“, – egzaminavo kolegas parlamentaras. Jis tikisi, kad įstatymas nors teoriškai apdraus nuo galimo smalsumo, nuo galimo vaikų ir anūkų pastūmėjimo ta linkme.

Seimo frakcijos Tvarka ir teisingumas narys Petras Gražulis kvietė Seimą sudaryti normalesnę aplinką mūsų jaunimui augti dorovingam.

„Iš ko žmogus kyla? Ar ne iš vyro ir moters meilės santykio? Ar mes neturime tai puoselėti? Dabar tuos, kurių aš nenoriu nė vieno jų smerkti dėl jų išsigimimo, iškrypimo, pastatome lygia greta su tais žmonėmis, kurie gimdo, augina ir puoselėja vaikus.

Ir pastatome dar aukščiau natūralios normalios šeimos. Kur mes, Lietuva, einame? Ko verti mūsų himno žodžiai: „Tavo vaikai tegul eina vien takais dorybių“? Kokį mes rodome pavyzdį?“ – piktinosi P. Gražulis.

Palaikydama Prezidento veto, socialdemokratė Marija Aušrinė Pavilionienė tikino, kad žinių visuomenėje, kuria skelbiasi esanti Lietuva, apsaugoti nepilnamečius nuo žalingos informacijos gali ne draudimai, o nepilnamečių švietimas.

„Tik informacija apie įvairius ir prieštaringus žmogaus gyvenimo reiškinius suteikia nepilnamečiui gyvenimo orientyrus, pasirinkimo laisvę ir apsisaugojimo galimybę. Teisė į informaciją yra viena pagrindinių, reikalingų žmogaus asmenybei formuoti“, – sakė parlamentarė.

Jos nuomone, šiandien pasaulį bjauroja „realaus gyvenimo baimė, dogmatizmas, fanatizmas, homofobija arba nenoras gerbti žmonių lygybę bei žmogaus teises“.

M. A. Pavilionienė tvirtino nesuprantanti, kokiems piliečiams taikomas įstatymas?

„Įstatymo nuostatos mėgina dogmatizuoti šeimos vertybes ir draudžia iškreipti šeimos santykius. Galima spėti, jog kalbama apie krikščioniškąją šeimą, tačiau Lietuvoje gyvena ir kitatikiai, ir tie, kurie pripažįsta įvairias šeimos formas. Tai kokiems piliečiams taikomas įstatymas?“, – klausė parlamentarė.

Pritardamas kolegės nuomonei, Seimo narys socialdemokratas Vytenis Andriukaitis apgailestavo, kad dar „turime sunkų tarybinį paveldą savo galvose ir kitokį konservatyvų paveldą“.

Seimo valdančiosios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Kęstutis Masiulis, cituodamas įstatymą, stebėjosi jame įteisintais draudimais.

„Nejaugi negalima baimės sukelti, tuo labiau 16-mečiams? Gerai atsimenu iš vaikystės, kad man kai kurios pasakos sukeldavo baimę. Negalima rodyti sąmoningo turto naikinimo. Tai ką – mes negalėsime demonstruoti Robin Hudo ar Tado Blindos? Biblijos siužetai iškrenta.

Mes negalime rodyti karų, nes ten yra sąmoningas turto naikinimas. Mes negalime rodyti mirštančio ir mirusio. Vaikas neturi žinoti mirties? Kaip jam parodyti senelį, kuris prie mirties? Negalime vaizduoti paranormalių reiškinių, sudarančių įspūdį, kad jie buvo tikri.

Ką mes darysime su Biblija? Kristus išvarė iš apsėstųjų nelabąjį kiaulės pavidalu, tačiau to negalima rodyti, nes tai ne mokslinė tiesa, ne meninė tiesa, tai paranormalūs reiškiniai“, – kritikuodamas įstatymą sakė K. Masiulis. Jo nuomone, šis įstatymas draus kalbėti ir apie šventųjų gyvenimą, kur aptinkama ir paranormalių reiškinių.

Seimas nustatė, kad viešąja informacija, kuria agituojama už homoseksualius, biseksualius ar poligaminius santykius, iškreipiami šeimos santykiai, daromas neigiamas poveikis nepilnamečių psichinei sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi.

Neigiamą poveikį darančia laikoma viešoji informacija, susijusi su fizinio ar psichinio smurto vaizdavimu: kai detaliai rodomas žmonių ir (ar) gyvūnų žalojimas, kankinimas ar žudymas; kai rodomas sąmoningas turto gadinimas ar naikinimas.

Prie tokios informacijos priskiriama erotinio pobūdžio, sukelianti baimę ar siaubą informacija. Įstatyme nustatyta, kad neigiamo poveikio informacija bus laikoma informacija, skatinanti lošti, raginanti, siūlanti dalyvauti azartiniuose lošimuose, loterijose ir kituose žaidimuose, kuriuose sudaromas lengvo laimėjimo įspūdis.

Prie neigiamą poveikį darančios priskirta informacija, kuria tyčiojamasi ar niekinama dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

Neigiamą poveikį nepilnamečiams, įstatymo leidėjo nuomone, daro informacija, kuria palankiai vertinamas priklausomumas nuo narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų, tabako ar alkoholio, skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę, kuria teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami nusikaltėliai.

Taip pat tai tokia informacija, kai demonstruojami paranormalūs reiškiniai, sudarant šių reiškinių tikrumo įspūdį, kai vartojami nešvankūs posakiai, žodžiai ar gestai, kai skatinami blogi mitybos, higienos ir fizinio pasyvumo įpročiai; kai rodomas žmogaus hipnozės seansas, kai patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti sprogmenis, narkotines ar psichotropines medžiagas.

Vetavęs įstatymą V. Adamkus atkreipė dėmesį, kad kriterijai, pagal kuriuos viešoji informacija yra laikoma darančia neigiamą poveikį, yra suformuoti abstrakčiai ir neaiškiai, todėl iš esmės beveik visa viešoji informacija gali būti pripažinta darančia neigiamą poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, protiniam ar doroviniam vystymuisi.

Šaltinis lrt.lt

« Atgal

Užsuk sužinoti tai, ką seniai turėjai žinoti, bet niekas nesakė. Atrask, pažink, būk tikras.