Svetainės medis|    
  Pagrindinis   Vaikams ir jaunimui Tėvams  
Pranešk
Vaikų linija 116 111

Naujienos ir naujienlaiškiai

/2007-01-11/

Europos mokyklų tinklas (European Schoolnet) padeda vaikams išlikti saugiems naudojantis internetu

                     Gruodžio 8 d. Europos mokyklų tinklo „Insafe“ komanda (www.saferinternet.org) įdiegė naują programą vaikams, kad jie galėtų įvertinti savo elgesį naršant po internetą ir gauti atitinkamus patarimus dėl saugumo, priklausomai nuo jų pasirinktų atsakymų. Pagal šio klausimyno duomenis bus parengta ataskaita apie vaikų įpročius, susijusius su internetu. Programą remia paneuropinis kabelinis operatorius UPC.
                      Klausimynas pateikiamas 14 kalbų – čekų, danų, olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų lenkų, rumunų, slovakų, slovėnų, ispanų ir švedų; jame 10 - 18 metų vaikams užduodami klausimai apie jų elgesį naudojantis internetu ir judriojo ryšio technologijomis. Didžiausias dėmesys skiriamas vaikų reakcijai susidūrus su rizikingomis situacijomis. Netrukus programa bus papildyta suomių, islandų, italų, latvių, lietuvių, norvegų ir portugalų kalbomis. Klausimyną galima rasti adresu http://insafe-survey.eun.org.
                      Pagal pateikiamus atsakymus vaikams suteikiami patarimai ir pasiūlymai, kaip pagerinti naudojimąsi technologijomis. Programa gali naudotis vaikai, naršantys po internetą vieni, arba pedagogai, ir tai yra ledus pralaužianti priemonė sprendžiant saugaus naudojimosi internetu ir žiniasklaidos raštingumo problemas.
                      Per kitus du mėnesius programa bus panaudota duomenims rinkti, rengiantis Saugesnio interneto dienai (2007 m. vasario 6 d.). Atlikus duomenų analizę bus galima suprasti vaikų elgesį ir geriau suvokti tokius dalykus, kaip kibernetinis priekabiavimas, vaikų ruošimas seksualiniams veiksmams su suaugusiaisiais, filmuojamas smurtas ir SMS sukčiavimas.
                      Šioje iniciatyvoje dalyvauja keletas socialinio tinklo interneto svetainių, skirtų jauniems žmonėms. Ypač aktyviai dalyvauja „Habbo Hotel“. Jų tikslas yra skatinti saugesnį jų vartotojų elgesį.
                      „Kadangi vis daugiau ir daugiau vaikų leidžia vis ilgesnes valandas prie kompiuterio ir naudojasi internetu mokydamiesi bei laisvalaikiu, manome, kad yra ypač svarbu išplėsti esamą žiniasklaidos raštingumo medžiagos pasiūlą vaikams“, - sako Europos mokyklų tinklo projekto „Insafe“ vadovė Janice Richardson.
                      Programa bus siūloma „Insafe“ tinklo nariams. Tinklas kviečia vyriausybes, pedagogus, tėvus, žiniasklaidą, pramonės atstovus ir kitus atitinkamus veikiančiuosius asmenis dalintis atsakomybe už piliečių, ypač vaikų ir jaunimo, teisių ir poreikių apsaugą.
 
„Insafe“ interneto svetainė
 
Jeigu pageidaujate gauti daugiau informacijos, kreipkitės:
Alexa Joyce
El. p.: alexa.joyce@eun.org
+32 790 7575
 
Apie „Insafe“
 
                      „Insafe“ tinklas koordinuoja veiksmus, gerinančius informuotumą interneto saugumo klausimais Europoje, ir yra remiamas Europos Komisijos, bendradarbiaujant su nacionaliniais informacijos apie saugesnį internetą skleidimo taškais. „Insafe“ siekia paremti ir paskatinti ne tik nacionalinių taškų, bet ir visų asmenų, organizacijų bei agentūrų, veikiančių Europoje ir už jos ribų, veiklą. Tikslas yra prisidėti prie informuotumo gerinimo ir sudaryti galimybę piliečiams veiksmingai bei etiškai naudotis naujomis informacijos ir ryšių technologijomis, tuo pat metu išryškinant su tuo susijusius pavojus ir užtikrinant teisę į privatumą bei saugumą. Tinklą bendrai finansuoja Europos Komisijos „Safer Internet Plus“ programa.
 
Apie UPC
 
                      „UPC Broadband“ yra paneuropinis televizijos, plačiajuosčio interneto ir telefonijos paslaugų teikėjas. Šios paslaugos yra teikiamos apie 10 mln. klientų 11-koje Europos šalių. UPC yra „Liberty Global, Inc.“ – pirmaujančio tarptautinio kabelinių paslaugų operatoriaus, siūlančio savo klientams prisijungti prie pramogų, ryšių ir informacijos pasaulio, - Europos padalinys, teikiantis kabelines paslaugas. Kaip interneto paslaugų teikėja, įmonė suvokia savo atsakomybę už saugų ir atsakingą naudojimąsi internetu, todėl yra įsitraukusi į įvairias iniciatyvas, skirtas skleisti informaciją, pirmiausia tarp paauglių ir vaikų.
 
Apie Europos mokyklų tinklą
 
                      Europos mokyklų tinklas (European Schoolnet) buvo sukurtas 1997 m., ir tai yra unikalus pelno nesiekiantis konsorciumas, kurį sudaro 28 Europos švietimo ministerijos. Europos mokyklų tinklas sukūrė didžiausius Europos švietimo portalus, skirtus mokymui, mokymuisi bei bendradarbiavimui, ir nušviečia kelią įdiegdamas mokyklinio lavinimo pokyčius pritaikant naująsias technologijas.

« Atgal

Užsuk sužinoti tai, ką seniai turėjai žinoti, bet niekas nesakė. Atrask, pažink, būk tikras.