Svetainės medis|    
  Pagrindinis   Vaikams ir jaunimui Tėvams  
Pranešk
Vaikų linija 116 111

Naujienos ir naujienlaiškiai

/2015-02-19/

Nacionalinė 2015 m. Saugesnio interneto dienos konferencija: įveikti grėsmes internete padės kartų dialogas.

Kasmet vasario antrą antradienį pasaulyje minima Saugesnio interneto diena. Lietuvoje ši šventė inicijuojama Saugesnio interneto centro (SIC LT), kurio veikla yra finansuojama Europos Komisijos programos „Saugesnis internetas“. Šių metų vasario 10 d. Lietuvos edukologijos universitete vyko nacionalinė konferencija „Saugesnio interneto centro veiklos iššūkiai ir rezultatai“, skirta mokytojams, socialiniams pedagogams, mokyklų psichologams, švietimo įstaigų vadovams, organizacijoms, dirbančioms su mokyklomis. Konferencijoje buvo pristatyta Saugesnio interneto projekto partnerių veikla, aptarti Saugaus interneto tyrimo, vykdyto Švietimo informacinių technologijų centro, rezultatai.

Ar Saugesnio interneto projekto paslaugos yra žinomos ir naudojamos visuomenėje? Kaip suaugusieji ir jaunimas vertina interneto keliamas grėsmes? Su kokiomis grėsmėmis dažniausiai susiduriama? Atsakyti į šiuos klausimus bandė Saugaus interneto tyrimas Lietuvoje, vykęs 2014 m. rugsėjo – spalio mėnesiais. Tyrimo apklausoje dalyvavo 1 649 respondentai iš visų Lietuvos apskričių: 843 suaugusieji, turintys 5 – 18 metų vaikų, bei 806 paaugliai ir jaunimo atstovai (14-18 metų).

Saugaus interneto tyrimas atskleidė suaugusiųjų ir jaunuolių požiūrių skirtumą

Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti ir palyginti, kaip skiriasi suaugusiųjų ir 14-18 metų jaunuolių supratimas apie saugumą internete ir gebėjimas atpažinti internete slypinčias grėsmes.

Suaugusieji dažniausiomis grėsmėmis jaunuoliams internete įvardijo neteisėtą ir žalingą informaciją (71 proc.) ir seksualinio pobūdžio pokalbius (54 proc.). Paaugliai grėsmėmis, su kuriomis jie patys dažniausiai susiduria internete, įvardijo priekabiavimą ir patyčias (angl. Cyberbullying) (36 proc.) bei neteisėtą, žalingą informaciją (38 proc.). Abi respondentų amžiaus grupės sutaria, kad internete neteisėto, žalingo pobūdžio informacija yra lengvai prieinama, matoma ir su ja susiduriama kone kasdien.

Tėvai žino ar numano pavojus, su kuriais susiduria jų vaikai internete – 77 proc. jų teigė, kad domisi savo vaikų veikla internete, 9 proc. teigė tai darantys tik kartais ir 14 proc. visiškai nesidomi. Pasiteiravus paauglių apie tėvų domėjimąsi jų veikla internete, išaiškėjo, kad tik 11 proc. tėvų tai daro dažnai. Paauglių nuomone, didesnė dalis tėvų domisi savo vaikų veikla internete retai (54 proc.) arba išvis nesidomi (35 proc.). Lyginant su 2012 metais atliktu tyrimu, tėvų domėjimasis savo vaikų veikla internete išaugo 9 proc. (nuo 68 proc.). Taigi, galima daryti išvadą, kad tėvų supratimas apie saugumą internete ir rūpestis dėl savo vaikų tendencingai didėja.

Tyrimo rezultatai rodo, kad nors jaunuoliai įžiūri mažiau interneto pavojų nei suaugę, bet faktiškai dažniau su jais susiduria. Suaugusiųjų saugumo pažeidimų internete skaičius yra daug mažesnis nei paauglių ir jaunimo. Suaugę yra beveik 6 kartus mažiau nei vaikai linkę nukentėti nuo įsilaužimų į kompiuterį (5 ir 34 proc.), beveik 5 kartus mažiau susiduria su neteisėtu ir žalingu turiniu internete (5 ir 28 proc.) ir beveik 4 kartus mažiau – su duomenų išviliojimu (10 ir 37 proc.). Taip pat nemažai jaunuolių nukenčia nuo informacijos ir paskyros duomenų klastojimo socialiniuose tinkluose (17 proc.) ir amžiaus ribojimo pažeidimų (13 proc.). Dažniausi saugumo pažeidimai suaugusiųjų ir jaunuolių tarpe – kompiuterių virusai (69 ir 79 proc.) bei nepageidaujami elektroniniai laiškai (53 ir 57 proc.).

2015 m. vasarį bendrovės TEO atliktos 15 – 74 metų amžiaus interneto naudotojų apklausos rezultatai patvirtina, kad interneto naudotojų iki 24 metų amžiaus, kurie žino arba yra girdėję apie elektronines patyčias artimoje aplinkoje, yra daugiau nei pusė, o vyresnių respondentų, žinančių arba girdėjusių apie elektronines patyčias artimoje aplinkoje, yra žymiai mažiau.. Pažymima, kad buvo tyčiojamasi iš vaikų, pažįstamų ar draugų mobiliuoju telefonu ar internete.  – su šia problema susidūrė daugiausiai mokyklinio amžiaus vaikai.

Priemonių apsisaugoti yra, tačiau apie jas žino ne kiekvienas

Saugaus interneto tyrimo duomenimis, dauguma tėvų supranta apie galimus pavojus internete ir domisi vaikų veikla internete, bet ne visi turi pakankamai informacijos ir žinių, kaip apsisaugoti patiems ir mokyti vaikus saugaus naudojimosi internetu.  83 proc. jaunuolių teigia žinantys, kaip saugiai naudotis internetu, nors tik 11 proc. jų nėra susidūrę su pažeidimais. Šio ir kitų tyrimų duomenimis, Lietuvos vaikai ir jaunimas pasitiki savo įgūdžiais saugiai naudotis internetu ir gerai juos vertina. Pavyzdžiui, Europos mokyklų tinklo ir Lježo universiteto Švietimo departamento 2012 m. atlikto mokyklų tyrimo „Informacinės ir komunikacinės technologijos švietime“ (ESSIE) rezultatai rodo, kad Lietuvos mokinių pasitikėjimas savo socialinės žiniasklaidos ir technologijų naudojimo įgūdžiais yra ES vidurkio lygyje, o saugaus interneto naudojimo įgūdžių vertinimas lenkia ES vidurkį.

Tyrimo duomenys rodo, kad net 45 proc.  vaikų žino, kad apie žalingą turinį galima pranešti Ryšių reguliavimo tarnybos interneto karštąja linija (http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/report).

„Vaikų liniją“ – Saugesnio interneto pagalbos liniją – žino didžioji dalis vaikų (80 proc.), o 10 proc. jų yra kreipęsi pagalbos telefonu ar elektroniniais laiškais dėl saugumo internete. Nors suaugusieji mažiau informuoti apie „Vaikų liniją“, 39 proc. jų žino apie ją, o 12 proc. ne tik žino, bet ir yra apie ją yra kalbėję su savo vaikais.

Vaikų saugumo užtikrinimas internete  – draudimai neišvengiami

Saugaus interneto tyrimų rezultatų palyginimas rodo, kad tėvai vis aktyviau imasi įvairių priemonių siekdami užtikrinti saugų vaikų naršymą internete. Lyginant 2014 m. ir 2012 m. rezultatus paaiškėjo, kad tėvai ėmė dažniau riboti savo vaikų galimybes naudotis internetu (50 ir 38 proc.), tikrinti, kokiose svetainėse lankomasi (34 ir 22 proc.), stebėti, kai vaikai naršo internete (19 ir 10 proc.), naudotis turinio filtravimo įrankiais (14 ir 7 proc.) ar nustatė saugaus naudojimosi internetu taisykles (14 ir 9 proc.). Tačiau tėvų, besikalbančių su vaikais apie interneto poveikį, elgesį internete bei žalingą turinį, skaičius sumažėjo nuo 44 iki 37 proc.

Anot Saugesnio interneto centro koordinatorės Natalijos Ignatovos, daugelis pažengusių interneto naudotojų pripažįsta, kad draudimai iš dalies gali padėti apsaugoti vaikus nuo žalingos informacijos internete, bet itin svarbu su jais kalbėti apie grėsmes, mokyti kaip tinkamai elgtis internete, savarankiškai įveikti jame sutinkamus iššūkius. Šiai problemai spręsti svetainėje www.draugiskasinterrnetas.lt pateikiama informavimo priemonių, filmų, kuriuos tėvai gali aptarti su vaikais. Be to, yra ir technologinių apsaugos sprendimų, kurių daugelis yra atvirojo kodo.

Saugaus interneto ir kitų tyrimų ataskaitas galima rasti Saugesnio interneto svetainėje: http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/program/tyrimai

Saugesnio interneto dienos nacionalinės konferencijos „Saugesnio interneto centro veiklos iššūkiai ir rezultatai“ medžiagą ir tiesioginės transliacijos įrašą galite rasti svetainėje www.draugiskasinternetas.lt.

« Atgal

Užsuk sužinoti tai, ką seniai turėjai žinoti, bet niekas nesakė. Atrask, pažink, būk tikras.