Svetainės medis|    
  Pagrindinis   Vaikams ir jaunimui Tėvams  
Pranešk
Vaikų linija 116 111

Naujienos

/2008-08-28/

Vaikų teisės pažeidimų prevencija kartu rūpinsis ministerija ir Policijos departamentas

Šiandien, rugpjūčio 28 dieną, švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius ir policijos generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi ministerija bei Policijos departamentas įsipareigoja bendradarbiauti vaikų teisės pažeidimų prevencijos srityje.

„Šiandien pasirašomas susitarimas yra labai svarbus abiem pusėms, nes turime bendrą tikslą – jaunųjų Lietuvos piliečių saugumą. Ministerija ir Policijos departamentas bendradarbiauja nuo 1997 m., vertiname kartu vykdomus prevencinius darbus, bendras pastangas ir policijos geranoriškumą“ – sakė ministras Algirdas Monkevičius.

Sutartimi Švietimo ir mokslo ministerija įsipareigoja skatinti mokyklų bendruomenes glaudžiau bendradarbiauti su teritorinėmis policijos įstaigomis, organizuoti vaikų ir tėvų teisinį švietimą, taip pat spręsti alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevencijos klausimus. Taip pat įsipareigojama siekti, kad mokyklose būtų sudarytos galimybės policijos pareigūnams skleisti teisines ir saugaus eismo žinias.

Pasak policijos generalinio komisaro Vizgirdo Telyčėno, pasirašyta sutartis dar kartą patvirtina ir sistemina jau esamą policijos ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimą. „Siekiame, kad bendra veikla būtų dar geresnė, būtų ieškoma naujų jos formų“, – sakė generalinis komisaras.

Kaip numato pasirašytas susitarimas, policijos departamentas analizuos ir apibendrins vaikų nusižengimų, nusikaltimų priežastis, taip pat nusikaltimų prieš vaikus statistiką bei priežastis, siūlys priemones situacijai gerinti. Pareigūnai analizuos ir apibendrins vaikų daromų kelių eismo taisyklių pažeidimų ir eismo įvykių, kuriuose dalyvauja vaikai, padėtį, nustatys jų priežastis bei numatys priemones joms šalinti. Policijos departamentas koordinuos, kad teritorinės policijos įstaigos operatyviai reaguotų į pranešimus apie teisės pažeidimus mokyklose, jų prieigose, vaikų vasaros poilsio stovyklose.

Numatoma ir toliau mokyklose steigti jaunųjų policijos rėmėjų ir jaunųjų eismo patrulių būrelius, koordinuoti jų veiklą ir teikti jiems metodinę ir praktinę pagalbą. Taip pat bus organizuojami vaikų teisinių žinių konkursai, viktorinos ir kiti renginiai teisės ir teisėtvarkos bei saugaus eismo temomis, pedagogai, policininkai mokomi, kaip dirbti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevencijos srityse.

Abipusė sutartis sudaryta atsižvelgiant į vaikų teisės pažeidimų aktualumą, eismo įvykiuose nukentėjusių vaikų skaičių. Sutartyje numatytomis priemonėmis bus siekiama sumažinti neigiamą socialinės aplinkos įtaką vaikams, ugdyti vaikų teisinę sąmonę ir atsakomybę bei sudaryti tinkamas sąlygas vaikų socializacijai.

Šaltinis ŠMM

« Atgal

Užsuk sužinoti tai, ką seniai turėjai žinoti, bet niekas nesakė. Atrask, pažink, būk tikras.