Svetainės medis|    
  Pagrindinis   Vaikams ir jaunimui Tėvams  
Pranešk
Vaikų linija 116 111

Naujienos

/2006-10-27/

Už rasizmo ir ksenofobijos skleidimą kompiuterių pagalba – kriminalinės bausmės

Teisingumo ministras Petras Baguška spalio 13 dieną Jerevane užbaigs paskutines formalias procedūras, po kurių praėjus trims mėnesiams Lietuva įsipareigos kriminalizuoti bausmes už rasizmo ir ksenofobijos skleidimą kompiuterių pagalba.

Spalio 11–13 d. teisingumo ministras Petras Baguška dalyvaus Jerevane (Armėnijoje) vyksiančioje Europos Teisingumo ministrų 27-ojoje konferencijoje. Būtent šios konferencijos metu bus deponuoti Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų Papildomo Protokolo dėl rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikų, padarytų naudojantis kompiuterinėmis sistemomis, kriminalizavimo ratifikaciniai raštai. Ši procedūra reiškia, kad Protokolas Lietuvoje įsigalios po trijų mėnesių. Pagal jį numatoma, kad už kompiuterinių sistemų pagalba padarytas rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikas Lietuvoje turės būti baudžiama kaip už kriminalinius nusikaltimus.

Tokią pareigą Lietuvai numato dar 2005 metų balandį Helsinkyje Lietuvos teisingumo ministro pasirašytas ir 2006 metais Seime ratifikuotas Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų Papildomas Protokolas. Dokumentas pasirašytas vykusioje Europos Tarybos teisingumo ministrų konferencijoje.

Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų Papildomas Protokolas priskiriamas prie tarptautinių dokumentų, skirtų kovai su organizuotu nusikalstamumu, sukčiavimu bei korupcija.

Konvencijos Papildomas Protokolas buvo priimtas dar 2003 metų sausio 28 dieną. Protokolo tikslas – papildyti Konvenciją nuostatomis, įpareigojančiomis kriminalizuoti rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikas, padarytas naudojantis kompiuterinėmis sistemomis. Beje, pačią Konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų Seimas ratifikavo dar 2004 metų sausį.

Nusikaltimai informatikai yra kriminalizuoti Baudžiamojo kodekso XXX skyriuje ,,Nusikaltimai informatikai" (196-1982 straipsniai). Beje, ir kituose Baudžiamojo kodekso skyriuose numatytos nusikalstamos veikos (pvz., sukčiavimas, neteisėtas susirašinėjimo, kitokių pranešimų, siuntų ar pokalbių telefonu slaptumo pažeidimas, dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas ir pan.) gali būti traktuojamos elektroniniais nusikaltimais, jei tokių veikų padarymui būtų naudojamas kompiuteris ar kompiuterinė sistema. Tokiu atveju kompiuteris ar kompiuterinė sistema būtų laikomi priemone tokiems nusikaltimams daryti.

Lietuva yra įsipareigojusi siekti užtikrinti visišką Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų Papildomo protokolo dėl rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikų, padarytų naudojantis kompiuterinėmis sistemomis, nuostatų įgyvendinimą. Todėl turi būti numatyta galimybė kontroliuoti telekomunikacijų tinklais perduodamą informaciją, išskyrus jos turinį. Tai turi būti leidžiama daryti tuomet, kai tiriamos Baudžiamojo kodekso 170 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos (Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę). Reikalingus Baudžiamojo proceso kodekso papildymų ir pakeitimų projektus Teisingumo ministerija numačiusi pateikti Vyriausybei dar spalį.

Šaltinis: www.vtv.lt

« Atgal

Užsuk sužinoti tai, ką seniai turėjai žinoti, bet niekas nesakė. Atrask, pažink, būk tikras.