Draugiškas Internetas - SID 2017 Europoje - Saugesnio interneto diena
Svetainės medis|    
  Pagrindinis   Vaikams ir jaunimui Tėvams  
Pranešk
Vaikų linija 116 111

SID 2017 Europoje

Saugesnio interneto dieną (SID) kiekvieną vasarį organizuoja jungtinis tinklas „Insafe / INHOPE“ kartu su Europos Komisija* siekdamas skatinti vaikus ir jaunuolius saugiai ir atsakingai naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Saugesnio interneto diena, švenčiama antrojo mėnesio antrosios savaitės antrąją dieną, suvienija tūkstančius žmonių, jos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į interneto saugumo problemas ir visame pasaulyje skatinti dalyvavimą su saugesniu internetu susijusiose veiklose.

Saugesnio interneto diena yra švenčiama nuo 2004 metų. Pirmaisiais metais šią dieną minėjo 13 Europos šalių ir Australija.

2016 metais:

Saugesnio interneto diena buvo švenčiama daugiau nei 120 šalių visame pasaulyje.
Beveik 21 000 mokyklų ir 19,5 milijono žmonių dalyvavo šios dienos renginiuose ir veiklose.
Thunderclap kampanija Saugesnio interneto dienos rytą socialiniuose tinkluose pasiekė net 2,5 milijono žmonių.

Per pastaruosius keletą metų, kalbant apie interneto saugumą, dėmesys nuo „saugesnio“ interneto buvo nukreiptas „geresnio“ interneto kūrimo link. Nesvarbu, ar mes esame vaikai ar jaunuoliai, tėvai ar globėjai, mokytojai ar socialinės priežiūros darbuotojai, pramonės atstovai, sprendimus priimantys asmenys ar politikai, prisidėti prie pokyčių ir susivienyti dėl geresnio interneto galime visi!

Kuriant geresnį internetą, pagrindinis tikslas yra padrąsinti žmones prisidėti prie pokyčių ir naudotis interneto siūlomomis galimybėmis, suteikiant jiems visų reikalingų įgūdžių, žinių ir paramos, kurios prireiks susidūrus su įvairiais internete slypinčiais pavojais.

Yra keletas būdų, kuriais galime skatinti pokyčius:

Vaikai ir jaunuoliai geresnį internetą gali kurti būdami malonūs ir pagarbūs vieni kitiems. Jie gali padėti išvengti neigiamų patirčių tiesiog būdami „paslaugiais stebėtojais“: palaikyti bendraamžius, kurie internete susidūrė su tam tikromis problemomis, priešintis internetinėms patyčioms ir pranešti apie bet kokį nederamą ar nelegalų turinį. Be to, vaikai ir jaunuoliai turėtų būti skatinami prisiimti ateities skaitmeninio pasaulio piliečių vaidmenį, t. y. dalyvauti diskusijose apie interneto ateitį ir siekti, kad jų balsas būtų išgirstas.
Tėvai ir globėjai geresnį internetą gali kurti atvirai ir nuoširdžiai diskutuodami su vaikais apie virtualų gyvenimą internete, skatindami tobulinti skaitmeninius įgūdžius ir padėdami susidoroti su iškylančiais klausimais ar problemomis, siekti galimybės naršyti internete kartu su vaikais, padėti jiems rasti ir išmokyti naudotis kokybiškais skaitmeniniais ištekliais. Jie gali užkirsti kelią neigiamai patirčiai dalyvaudami interneto veikloje kartu su vaikais (atsižvelgiant į vaiko amžių), rodydami teigiamą savo pačių pavyzdį ir pranešdami apie bet kokį nederamą ar nelegalų turinį.
Mokytojai ir socialinės priežiūros darbuotojai geresnį internetą gali kurti suteikdami vaikams ir jaunuoliams šiuolaikiniame pasaulyje reikalingų skaitmeninio raštingumo įgūdžių bei galimybes naudotis ir kurti teigiamą turinį internete. Jie gali padėti jaunuoliams susidoroti su internete iškilusiomis problemomis suteikdami reikalingų įgūdžių, žinių ir paramos.
Pramonės atstovai prie geresnio interneto gali prisidėti kurdami teigiamą turinį ir saugesnes paslaugas, padėdami vartotojams išspręsti iškilusias problemas, teikdami išsamius saugumo patarimus, informuodami apie saugius skaitmeninius įrankius ir teikdami greitą prieigą prie paramos tinklo įvykus nelaimei.
Sprendimus priimantys asmenys ir politikai turi sukurti aplinką, kurioje visi prieš tai išvardyti dalyviai galėtų laisvai sąveikauti. Pavyzdžiui, užtikrinti, kad į ugdymo programas būtų įtrauktos saugesnio interneto pamokos; kad tėvai ir globėjai turėtų prieigą prie atitinkamos informacijos ir paramos šaltinių; kad pramonė būtų skatinama savarankiškai reguliuoti savo interneto puslapių turinį ir paslaugas. Jie taip pat turi imtis iniciatyvos valdymo ir teisės aktų klausimais, siekiant užtikrinti vaikų bei jaunuolių saugumą ir gerovę pasitelkus efektyvią vaikų apsaugos interneto pasaulyje strategiją.

Kaip galėčiau dalyvauti Saugesnio interneto dienos renginiuose?

Ar norite dalyvauti kaip organizacija, mokykla ar individualiai? Registruokitės čia.

Skleiskite žinią apie Saugesnio interneto dieną ir veiklas!
Suorganizuokite renginį ar seminarą saugesnio ir geresnio interneto tema ir pasidalykite šia informacija su mumis!

Idėjų renginiams galite rasti:

Priimkime interneto iššūkius: skirkime dar didesnį dėmesį interneto teikiamoms galimybėms ir teigiamam turiniui! Skleiskime gerąją žinią apie saugesnį ir geresnį internetą socialiniuose tinkluose palaikydami Thunderclap kampaniją!

Tikimės, kad 2017 m. vasario 7 d., antradienį (ir vėliau), prisijungsite prie mūsų ir viso pasaulio Saugesnio interneto dienos rėmėjų, prisidėsite prie pokyčių ir susivienysite saugesnio interneto labui!

Daugiau apie Saugesnio interneto dieną galite sužinoti apsilankę tarptautinėje projekto svetainėje ir Draugiško interneto svetainėje http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/day/sid201702.

* Saugesnio interneto diena nebūtų įmanoma be Europos Komisijos paramos.

Užsuk sužinoti tai, ką seniai turėjai žinoti, bet niekas nesakė. Atrask, pažink, būk tikras.