Vykdytojai

„Draugiška“ NŠA komanda

2020–2021 m. Saugesnio interneto projekto „Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt IV“ vykdytojai:

2019–2020 m. Saugesnio interneto projekto „Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt III“ vykdytojai – projekto konsorciumas:

2016–2018 m. Saugesnio interneto projekto „Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt II“
2015–2016 m. Saugesnio interneto projekto „Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt“

2012–2014 m. Saugesnio interneto projekto „SIC LT II“

2011–2012 m. projekto „Safer internet LT SIC“

2009–2010 m. projekto „Safer internet LT AN-HL“